Trong phần học hỏi về thánh lễ tháng này, chúng ta tạm dừng tài liệu của chúng ta để đọc thêm về giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Vinh Danh và lời tổng nguyện đầu lễ.

 

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong các bài Giáo Lý về việc cử hành Thánh Lễ, chúng ta đã thấy rằng cử chỉ sám hối giúp chúng ta lột bỏ những tự phụ của mình và trình bày trước mặt Thiên Chúa thực trạng của mình là những người tội lỗi và hy vọng được ơn tha thứ.

Chính từ cuộc gặp gỡ giữa cảnh khốn cùng của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa đưa đến lòng biết ơn được bày tỏ trong kinh “Vinh Danh”, “một bài thánh thi rất cổ kính và đáng kính, trong đó Hội Thánh, tập trung trong Chúa Thánh Thần, ca ngợi và nài xin Đức Chúa Cha và Con Chiên” (Quy Chế Tổng Quát về Sách Lễ Rôma, 53).

Lời mở đầu của bài thánh thi này - “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời” - tiếp tục bài hát của các Thiên Thần khi Chúa Giêsu ra đời ở Bethlehem, lời loan báo vui mừng về vòng tay ôm ấp giữa trời và đất. Bài hát này cũng liên quan đến việc chúng ta tụ tập trong cầu nguyện: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Sau kinh “Vinh Danh”, hoặc, khi không có kinh ấy, thì ngay sau cử chỉ sám hối, kinh nguyện có một hình thức cầu nguyện đặc biệt gọi là “colletta” (Lời Nguyện Nhập Lễ), mà qua đó đặc tính chính xác của cuộc cử hành được diễn tả, được thay đổi theo ngày và giờ trong năm (x. ibid, 54). Với lời mời “Chúng ta hãy cầu nguyện”, vị linh mục khuyên nhủ dân chúng cùng hồi tâm với ngài trong một lúc im lặng để ý thức rằng mình đang ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa và mỗi người nói lên trong lòng mình những ý chỉ riêng mà với chúng họ tham dự Thánh Lễ (xem ibid., 54). Linh mục nói “chúng ta hãy cầu nguyện”; và sau đó đến một lúc im lặng, và mỗi người nghĩ về những điều mình cần và mình muốn xin trong lời nguyện này.

Sự im lặng không chỉ rút lại thành việc không có tiếng nói, nhưng là chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe những tiếng nói khác: của tâm hồn chúng ta, và trên hết là tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Trong phụng vụ, bản chất của sự im lặng thánh thiêng tùy thuộc vào thời điểm mà nó xảy ra: “Trong cử chỉ sám hối và sau lời mời cầu nguyện, nó giúp cho việc hồi tâm; sau bài đọc hoặc bài giảng, nó là một lời mởi gọi để suy niệm một cách ngắn gọn về những gì đã nghe; sau khi Rước Lễ, nó giúp cho việc cầu nguyện ngợi khen và khẩn cầu nội tâm” (ibid., 45). Vì vậy, trước Lời Nguyện Nhập Lễ, sự im lặng giúp chúng ta chú tâm vào chính mình và suy nghĩ về lý do tại sao chúng ta ở đó. Cho nên, việc lắng nghe tâm hồn chúng ta ở đây và sau đó mở nó cho Chúa là điều quan trọng. Có lẽ chúng ta đến từ những ngày khó nhọc, vui mừng, đau buồn, và chúng ta muốn thưa chuyện với Chúa, cầu khẩn sự giúp đỡ của Ngài, để xin Ngài ở gần chúng ta; chúng ta có các phần tử trong gia đình và bạn bè đang bị ốm đau hoặc đang trải qua những thử thách khó khăn; chúng ta muốn trao phó cho Thiên Chúa số phận của Hội Thánh và thế giới. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phút im lặng ngắn này trước khi vị linh mục, thu thập những ý chỉ của mỗi người, lớn tiếng thay mặt tất cả mọi người trình bày nó lên Thiên Chúa, lời cầu nguyện chung kết thúc các nghi thức đầu lễ, bằng cách làm chính việc “thu thập” các ý chỉ cá nhân. Tôi chân thành khuyên các linh mục giữ phút im lặng này và đừng vội vã: “chúng ta hãy cầu nguyện”, và hãy im lặng. Tôi đề nghị điều này với các linh mục. Nếu không có phút im lặng này, có nguy cơ bỏ qua việc hồi tâm của linh hồn.

Các linh mục đọc lời cầu khẩn này, lời tổng nguyện (Lời Nguyện Nhập Lễ) này, với cánh tay dang rộng, là tư thế của người cầu nguyện, được các Kitô hữu thực hiện ngay từ các thế kỷ đầu - được minh chứng bởi các bức họa của các hang toại đạo ở Rôma – để bắt chước Đức Kitô với đôi tay rộng mở trên cây gỗ thập giá. Và ở đó, Đức Kitô là Đấng Cầu Nguyện và là cùng nhau cầu nguyện! Trong Đấng Chịu Đóng Đanh, chúng ta nhận ra vị Linh Mục đang dâng lên Thiên Chúa sự thờ phượng mà Ngài vui lòng, đó là sự vâng phục con thảo.

Trong Nghi Thức Rôma, các lời cầu nguyện đều chính xác nhưng đầy ý nghĩa: có thể thực hiện nhiều suy niệm đẹp về các lời cầu nguyện này. Quá đẹp! Trở lại việc suy niệm về các bản văn, ngay cả ngoài Thánh Lễ, có thể giúp chúng ta học cách hướng về Thiên Chúa ra sao, cầu xin gì, sử dụng những lời nào. Nguyện xin phụng vụ trở thành một trường dạy cầu nguyện đích thực cho tất cả chúng ta.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

 

Là một trong những lời quý hóa nhất mà truyền thống cầu nguyện của Giáo hội lưu truyền lại từ buổi ban đầu. Cũng như A-men, Ha-lê-lui-a được dùng nguyên âm tiếng Híp-ri và có nghĩa là “Hãy ngợi khen Đức Chúa!” Lời chúc tụng Thiên Chúa và hoan hỷ mừng Giê-ru-sa-lem mới này (Tb 13,18) đến từ phụng vụ Do-thái, được dùng để chào mừng Con Chiên (Kh 19,1-7).

Trong Thánh Lễ, đây là lời tung hô Chúa Ki-tô trước khi công bố Tin Mừng, để chúc tụng ngợi khen Đấng hiện diện trong Lời của Người. Cũng trong ý niệm này, lời “Tung hô Tin Mừng” được đọc hoặc hát giữa hai lần Ha-lê-lui-a, được trích từ Bài Tin Mừng của ngày lễ. Cộng đoàn đứng lên khi bắt đầu hát Ha-lê-lui-a. Trong phụng vụ Tây Ban Nha cổ, người ta còn hát Ha-lê-lui-a sau khi nghe đọc Tin Mừng. Vào thời thượng cổ, Ha-lê-lui-a được các Ki-tô hữu hát ngoài phụng vụ, ngay cả trong lúc làm việc. Rất được ưa chuộng là việc ngâm nga không lời vào âm cuối (a).

Vị trí đặc biệt của Ha-lê-lui-a là trong mùa Phục Sinh. Đây không phải là một lời mà là một tiếng gọi, một âm vang mừng, nên cần phải được hát thì hợp lý hơn là đọc. Do vậy, trong Mùa Chay - mùa tưởng niệm mầu nhiệm khổ nạn của Đức Ki-tô - chúng ta không hát Ha-lê-lui-a. Lời tung hô Tin Mừng trong Mùa Chay cũng không có Ha-lê-lui-a bao quanh – cho đến khi Ha-lê-lui-a lại thoát vang từ bóng tối của đau khổ và từ cõi chết nhờ sự sống lại của Đức Giê-su. Sau Lễ Phục Sinh, Ha-lê-lui-a cùng đồng hành với cộng đoàn, mỗi khi có cử hành phụng vụ Lời Chúa. Trong Tân Ước, Ha-lê-lui-a chỉ được dùng trong sách Khải Huyền (19, 1.3.4.6). Có nhiều thánh vịnh được bắt đầu bằng lời tung hô Ha-lê-lui-a (105-107. 111-114.146-150).

 

Khi Thánh Lễ cộng đoàn có Giám mục hay một linh mục làm chủ lễ và có các linh mục khác hiện diện quanh bàn thờ, thì chúng ta nói đến “đồng tế”. Ngoài ra, còn có các thừa tác viên khác trong cung thánh như phó tế, người đọc sách, ca viên và các người giúp lễ.

“Việc đồng tế biểu lộ cách thích đáng sự hợp nhất của chức linh mục, của hy lễ và của toàn thể Dân Chúa.” Như vậy, mầu nhiệm Hội Thánh là “bí tích hợp nhất” được làm sáng tỏ qua đó; mục đích (chính) của việc đồng tế không là để làm tăng giá trị hay thêm phần long trọng bên ngoài cho các nghi lễ. Kỷ luật về việc đồng tế trong một Giáo phận là quyền của Giám mục địa phương. Nghi thức lễ tấn phong giám mục, truyền chức linh mục và thánh lễ làm phép dầu vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh đòi hỏi việc đồng tế. Ngoài ra, các linh mục đồng tế với giám mục trong các dịp Hội Đồng, kinh lý và trong các dịp tập họp khác.

Các vị đồng tế mặc lễ phục như thường, hoặc chỉ mặc áo trắng dài và đeo dây các phép. Họ đọc chung nhỏ tiếng một vài phần của Kinh Tạ Ơn, theo những ấn định trong sách lễ. Thường một vị đồng tế đọc Tin Mừng hoặc diễn giảng (59.153-160).

Cho đến thế kỷ thứ 8/9, để bày tỏ tính hiệp nhất của Giáo Hội địa phương, chỉ có một Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cho tất cả mọi người trong cộng đoàn mà thôi, và các thành phần của hàng giáo sĩ đều cùng tham gia vào đó. Vị chủ lễ đọc Kinh Tạ Ơn, còn các vị đồng tế thinh lặng. Họ giúp công bố Tin Mừng, chuẩn bị lễ phẩm, cho rước lễ.

Về sau, khi số tín hữu trong các cộng đoàn tăng lên, thì cần phải có nhiều Thánh Lễ trong ngày. Và như vậy, việc đồng tế giảm dần. Tính hiệp nhất này bị mất dần trong thời truyền giáo cho người German: Thánh Lễ được coi là công việc của hàng giáo sĩ mà thôi; giáo dân trở thành những khán giả. Hơn nữa, các linh mục đều muốn thi hành “quyền làm phép” của mình.

Và khi nền tảng cho việc đồng tế - là sự hiệp nhất giữa giám mục, linh mục và giáo dân để trở thành một cộng đoàn - không còn, thì hình thức cử hành này cũng biến mất dần. Chỉ còn các lễ với Đức Giáo Hoàng là nơi duy nhất mà các linh mục mới được “làm phép” chung. Mối dây hiệp nhất được cố gắng giữ qua việc chuyển Bánh Thánh trong Thánh Lễ Giáo Hoàng đến các họ đạo. Sau khi canh tân phụng vụ, việc đồng tế được quý trọng và lại được khuyến khích.Đồng tế
Khi Thánh Lễ cộng đoàn có Giám mục hay một linh mục làm chủ lễ và có các linh mục khác hiện diện quanh bàn thờ, thì chúng ta nói đến “đồng tế”. Ngoài ra, còn có các thừa tác viên khác trong cung thánh như phó tế, người đọc sách, ca viên và các người giúp lễ.
“Việc đồng tế biểu lộ cách thích đáng sự hợp nhất của chức linh mục, của hy lễ và của toàn thể Dân Chúa.” Như vậy, mầu nhiệm Hội Thánh là “bí tích hợp nhất” được làm sáng tỏ qua đó; mục đích (chính) của việc đồng tế không là để làm tăng giá trị hay thêm phần long trọng bên ngoài cho các nghi lễ. Kỷ luật về việc đồng tế trong một Giáo phận là quyền của Giám mục địa phương. Nghi thức lễ tấn phong giám mục, truyền chức linh mục và thánh lễ làm phép dầu vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh đòi hỏi việc đồng tế. Ngoài ra, các linh mục đồng tế với giám mục trong các dịp Hội Đồng, kinh lý và trong các dịp tập họp khác.
Các vị đồng tế mặc lễ phục như thường, hoặc chỉ mặc áo trắng dài và đeo dây các phép. Họ đọc chung nhỏ tiếng một vài phần của Kinh Tạ Ơn, theo những ấn định trong sách lễ. Thường một vị đồng tế đọc Tin Mừng hoặc diễn giảng (59.153-160).
Cho đến thế kỷ thứ 8/9, để bày tỏ tính hiệp nhất của Giáo Hội địa phương, chỉ có một Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cho tất cả mọi người trong cộng đoàn mà thôi, và các thành phần của hàng giáo sĩ đều cùng tham gia vào đó. Vị chủ lễ đọc Kinh Tạ Ơn, còn các vị đồng tế thinh lặng. Họ giúp công bố Tin Mừng, chuẩn bị lễ phẩm, cho rước lễ.
Về sau, khi số tín hữu trong các cộng đoàn tăng lên, thì cần phải có nhiều Thánh Lễ trong ngày. Và như vậy, việc đồng tế giảm dần. Tính hiệp nhất này bị mất dần trong thời truyền giáo cho người German: Thánh Lễ được coi là công việc của hàng giáo sĩ mà thôi; giáo dân trở thành những khán giả. Hơn nữa, các linh mục đều muốn thi hành “quyền làm phép” của mình.
Và khi nền tảng cho việc đồng tế - là sự hiệp nhất giữa giám mục, linh mục và giáo dân để trở thành một cộng đoàn - không còn, thì hình thức cử hành này cũng biến mất dần. Chỉ còn các lễ với Đức Giáo Hoàng là nơi duy nhất mà các linh mục mới được “làm phép” chung. Mối dây hiệp nhất được cố gắng giữ qua việc chuyển Bánh Thánh trong Thánh Lễ Giáo Hoàng đến các họ đạo. Sau khi canh tân phụng vụ, việc đồng tế được quý trọng và lại được khuyến khích.

Tóm tắt diễn tiến hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima 100 năm trước đây

Lịch sử các cuộc hiện ra của của Đức Mẹ cho Lucia, Francisco und Jacinta như sau:

– Ngày 13 tháng 5 năm 1917: Khi được hỏi: Bà là ai và bà từ đâu đến? Người phụ nữ trả lời bà đến “từ trời” và sau này bà sẽ tiết lộ danh tính của mình. Bà dặn các em trở lại Cova da Iria vào ngày 13 mỗi tháng, trong sáu tháng tiếp theo. Bà cũng xin các em cầu nguyện mỗi ngày với chuỗi Mân Côi, để “thế giới có được hòa bình” và Chiến tranh thế giới lần I được kết thúc.

– Ngày 13 tháng 6 năm 1917: Người phụ nữ nói bà sẽ đưa Francisco và Jacinta về thiên đàng sớm, còn Lucia sẽ ở lại thế gian một thời gian để truyền bá việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội.

– Ngày 13 tháng 7 năm 1917: Người phụ nữ nói sẽ tiết lộ danh tính của mình vào tháng Mười và sẽ “thực hiện một phép lạ để mọi người nhìn thấy và tin tưởng”. Sau khi phán bảo các em hãy hãm mình hy sinh để cầu nguyện cho kẻ có tội, bà tiết lộ ba bí mật. Hai trong ba bí mật này đã không được công khai cho đến năm 1941, và bí mật thứ ba do nữ tu Lucia viết và gửi tới Tòa thánh Vatican, đến tận năm 2000 mới được công bố.

Bí mật đầu tiên là thị kiến về Hỏa ngục. Ở thị kiến này, các em nhìn thấy “biển lửa” với ma quỷ và linh hồn con người đang hét lên “đầy đau đớn và thất vọng.” Trong hồi ký, nữ tu Lucia kể lại những người đứng gần đó – người dân khi ấy đã bắt đầu tụ tập xung quanh ba trẻ vào ngày 13 hàng tháng – đã nghe thấy những “tiếng khóc” của Lucia trong thị kiến đáng sợ này.

Bí mật thứ hai là Chiến tranh thế giới thứ lần I sẽ kết thúc, nhưng sẽ “có một cuộc chiến tệ hại hơn nổ ra” nếu con người tiếp tục xúc phạm đến Thiên Chúa. Tuy nhiên tai ương sẽ được ngăn chặn, nếu nước Nga được dâng hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mặc dù nữ tu Lucia xác nhận rằng, Đức Giáo hoàng Piô XII vào năm 1942 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1984, đã thực thi việc dâng hiến nước Nga, nhưng nhiều người sùng mộ Fatima vẫn cho rằng yêu cầu đó của Đức Mẹ chưa được thực hiện.

Bí mật thứ ba và cũng là bí mật cuối cùng: Bí mật này được công bố 83 năm sau khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Bí mật này là thị kiến về một “vị giám mục mặc áo trắng” bị bắn giữa đống gạch đá của một thành phố đổ nát. Vatican đã đưa ra cách giải thích chính thức, và đã thảo luận với nữ tu Lucia trước khi công bố cách giải thích này. Vatican nói bí mật thứ ba đề cập đến cuộc bức hại các Kitô hữu vào thế kỷ 20, và cụ thể là vụ ám sát Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bất thánh vào năm 1981.

– Ngày 13 tháng 8 năm 1917: Một lần nữa, người phụ nữ nói bà sẽ thực hiện một phép lạ vào tháng Mười và yêu cầu tiền quyên góp của những người hành hương sẽ được sử dụng để xây dựng một nhà nguyện trên địa điểm hiện ra.

– Ngày 13 tháng 9 năm 1917: Người phụ nữ yêu cầu các em tiếp tục cầu nguyện với chuỗi Mân Côi để “thế giới chấm dứt chiến tranh.” Bà nói rằng Chúa Giêsu, Thánh Giuse, Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Mẹ núi Camêlô sẽ xuất hiện trong phép lạ vào tháng Mười tới.

– Ngày 13 tháng 10 năm 2017: Mặc dù trời đổ mưa, hàng chục ngàn người đã đến Cova da Iria để chứng kiến phép lạ được chờ đợi từ lâu.

Người phụ nữ đã công bố mình là Đức Mẹ Mân Côi. Mẹ cũng cho biết, chiến tranh sẽ kết thúc và những người lính sẽ trở về nhà. Sau khi yêu cầu mọi người ngừng xúc phạm Thiên Chúa, Đức Mẹ mở tay ra và làm phản chiếu ánh sáng về phía mặt trời.

Nỗi ngạc nhiên trước cảnh tượng “mặt trời nhảy múa” biến thành hoảng sợ khi mặt trời dường như lao mạnh về phía trái đất. Nhiều người lo sợ tận thế đến, nên đã la hét và chạy toán loạn, một số người tìm chỗ trốn trong khi số còn lại vẫn quỳ gối, và cầu xin Chúa thương xót. Sau đó, mặt trời trở về như bình thường.

Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Fatima một thế kỷ trước, vẫn tiếp tục thu hút các tín hữu và cả những người không cùng niềm tin.

Nếu chén là dụng cụ để đựng rượu trên bàn ăn, thì rổ là đồ đựng bánh ở nhà và trong Đền Thờ ở Đông Phương. Bánh ăn hằng ngày có đường kính khoảng 20 cm và nặng gần nửa ký. Trong bốn thế kỷ đầu, khi bánh dùng cho Thánh Lễ còn được giáo dân mang đến, thì rổ cũng là đồ đựng bánh lễ.
Để có thể đưa bánh đến cho những người vắng mặt, người ta đã dùng những hộp hình trụ, kín ở trên dưới. Có những người đeo một hộp hay túi nhỏ đựng Bánh Thánh trên mình, như một linh vật chống tà ma bất hạnh và để có thể tự rước lễ. Một chứng tích mô tả Thánh Lễ Giáo Hoàng tại Rô-ma cho thấy rằng: ở đó, người ta dùng túi bằng sợi gai để chứa vụn bánh khi bẻ, cũng như để đưa bánh cho kẻ đau yếu.
Từ thế kỷ thứ 4, người ta bắt đầu sản xuất đĩa bằng kim loại quý để dùng trong Thánh Lễ. Các đĩa này thường rất lớn: một đĩa còn lại từ thế kỷ 6 có đường kính là 60 cm. Sau thế kỷ thứ 9, thói quen dùng bánh không men mất dần, và theo ấn định của Giáo Hội Tây Phương, người ta bắt đầu sản xuất một loại bánh đặc biệt làm bánh lễ. Công việc chuẩn bị lễ vật từ đó thường do các tu sĩ hay giáo sĩ đảm nhiệm. Khi số người rước lễ giảm sút mạnh vào thời Trung cổ, đĩa đựng bánh cũng nhỏ dần theo, chỉ lớn đủ để chứa bánh cho linh mục.
Bánh lễ cho cộng đoàn được cất trong một nơi riêng (Nhà tạm). Cuối thời Trung cổ, các dụng cụ chứa bánh phát triển mạnh mẽ - nhất là là việc chế tạo Mặt Nhật để đựng Bánh Thánh cho việc chầu Thánh Thể.
Cũng như chén, hình thức và chất liệu làm đĩa thánh cũng chịu ảnh hưởng từ kiến trúc nhà thờ trong từng giai đoạn. Ở nhiều nơi, Bánh lễ trên bàn thờ, cho cả linh mục cũng như giáo dân, được đựng trong một đĩa sâu, thường được làm bằng kim loại quý.