“Chúng tôi chỉ là đất sét. Chỉ đẹp trong tay người thợ gốm là Thiên Chúa“ (DGH Francis)

„1 Có lời Đức Chúa phán với ông Gieremia rằng: „2 Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe Lời Ta“. 3 Tôi xuống…

Xem tiếp ...