Lãnh nhận ơn Toàn Xá nhân dịp năm thánh

Bên cạnh những điều kiện chuẩn bị để lãnh nhận ơn Toàn Xá như: xưng tội, chịu lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, làm việc bác ái, đặc biệt Đức Thánh Cha còn khuyên nhủ: xa tránh tật xấu…

Xem tiếp ...

Tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016
Hướng về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới từ ngày 26.-31.07.2016 tại Krakau / Ba Lan.
Chúng con Ủy Viên phụ trách Thanh Thiếu Niên của Liên Đoàn sẽ cùng với Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà tổ chức, để…

Xem tiếp ...

Thông báo I - 11.2015

Ngày học hỏi thánh nhạc cho các ca viên của các ca đoàn
Cha Tuyên Úy tổ chức ngày học hỏi đề tài „Thánh Nhạc trong Phụng Vụ“ vào ngày Chúa Nhật 15.11.2015 tại nhà xứ St Gallus – Flörsheim. Chương trình bắt đầu bằng bữa ăn chia sẽ chung với…

Xem tiếp ...

Hướng về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới từ ngày 26.-31.07.2016 tại Krakau / Ba Lan.
Chúng con Ủy Viên phụ trách Thanh Thiếu Niên của Liên Đoàn sẽ cùng với Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà tổ chức, để các Bạn Trẻ Việt Nam ở Đức cùng…

Xem tiếp ...

Khi vào mùa vọng toàn thể các cộng đoàn chúng ta sẽ có ban Đại Diện mới. Như thế các cộng đoàn sẽ bầu lại Ban Đại Diện vào dịp thánh lễ cuối cùng của cộng đoàn trước mùa vọng. Các ban Đại Diện tại chức có nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử này. Xin xem lịch trình thánh lễ đính kèm.

Xem tiếp ...