Lưu ý cho lễ tết 22.02.15 tại Flörsheim
  1. Xin các bác, các anh chị, các em thiếu nhi có áo dài, xin mang theo và mặc trong thánh lễ để có bầu khí dân tộc.
  2. Xin những ai có cành maixin mang theo để góp phần trang hoàng hội trường rực màu tết Việt Nam. Xin nhớ ghi…

Xem tiếp ...

Huấn Luyện và cấp thẻ Huynh Trưởng của Địa Phận Limburg:
Xin các phụ huynh khuyến khích các con em tham gia khoá huấn luyện của địa phận. Điều này giúp ích cho sinh hoạt tgiới trẻ các cộng đoàn chúng ta sau này. Ngoài ra với thể Huynh Trưởng các…

Xem tiếp ...

1 Ngày Tĩnh Tâm đầu mùa chay với Linh mục Nhạc Sĩ Văn Chi

Thời gian:Chúa Nhật 01.03.15
Địa điểm: nhà thờ St. Josef ở Flörsheim
Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim

Chương trình như sau:

10g30 gặp gỡ chào đón.

11g00 Thánh Lễ khai mạc Khai mạc và Giảng bài 1

12g30…

Xem tiếp ...

Cha Tuyên Úy Cấm Phòng từ ngày 11.02 đ ến 17.02.2015 tại tu viện Benediktine St. Mauritius ở Nideralteich. Trong thời gian này, cha tuyên úy sẽ ngưng hết mọi liên lạc.

Xem tiếp ...

Theo luật Giáo hội buộc mọi tín hữu từ 14. tuổi trở lên phải kiêng thịt, và từ 18 tuổi đến 60 tuổi phải ăn chay kiêng thịt.

Xem tiếp ...