01

Thứ Bảy. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giếsu

G 42:1-3,5-6,12-16; Lc 10:17-24

02 +

Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Kb 1:2-3,2; 2 Tm 1:6-8,13-14; Lc 17:5-10

04

Thứ Ba. Thánh Phanxicô Assisi

Gl 1:13-24; Lc 10:38-42

07 Thứ Sáu. Đức Mẹ Mân Côi 
Gl 3:7-14; Lc 11:15-26
09 +

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

2 V 5:14-17; 2 Tm 2:8-13; Lc 17:11-19

13

Thứ  Năm. Thánh Maria Margaret Alacoque

Ep 1,1-10; Lc 11, 47-54

15

Thứ Bảy. Thánh Têrêsa thành Avila

Ep 1:15-23; Lc 12:8-12

16 + CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
Xh 17:8-13; 2 Tm 3:14-42; Lc 18:1-8
18

Thứ Ba. THÁNH LUCA, THÁNH SỬ

Ep 2:12-22; Lc 12:35-38

22

Thứ Bảy. Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II

Ep 4, 7-16; Lc 13, 1-9

23 +

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Hc 35:12-14,16-18; 2 Tm 4:6-8,16-18; Lc 18:9-14

28

Thứ Sáu. Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ

Pl 1:1-11; Lc 14:1-6

30

Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Kn 11:22-12; 2Tx 1,11 – 2,2; Lc 19:1-10