Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút

Wiesbaden

11g45 Ngày 05.06.2016 nhà thờ St. Josef,

 Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Frankfurt

14g30  ngày 05.06.2016  nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Đức Viện Phụ Eprem dâng lễ

Freiburg

10g30 giờ  ngày 12.06.2016  nhà thSt. Andreas, Sulzburger Str.18, 79114 Freiburg.

Lễ chung với giáo xứ Đức nhân dịp Pfarrfest.

Mannheim 14g30 giờ  ngày 19.06.2016 nhà thờ St. Pius, Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
Flörsheim

14:00 giờ ngày 26.06.2016 Thánh lễ mừng 20 năm Linh Mục của cha Tuyên Úy Dominik Trần Mạnh Nam.

Nhà thờ St. Gallus: Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Lễ Toàn Vùng

Sigmaringen 12:00 giờ ngày 03.07.2016  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Hành Hương

Marienfried

10g00 Thứ Bảy ngày 16.07.2016

Marienfried Str. 62,

89284 Pfaffenhofen a.d. Roth.

Frankfurt

14g30 ngày 17.07.2016 nhà thờ St Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt – Hausen

Thánh lễ mừng Bổ n mạng cộng đoàn