Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút
Frankfurt

15g30 ngày thứ Bảy  10.09.2016

 nhà thờ Frauenfriedenkirche,

Zeppelinallee 101, 60487 Frankfurt-Bockenheim.

Thánh lễ mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - gặp gỡ các cộng đoàn ngoại quốc

Limburg

10g15 ngày 11.09.2016   Dom Zu Limburg

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn

Hành Hương lãnh ơn Toàn Xá Năm Thánh

Dành cho toàn vùng

Eibingen

10g00 ngày thứ Bảy 17.09.2016

Marienthaler Strasse, 65385 Rüdesheim – Eibingen

Hành hương kính thánh Hildegard von Bingen

Dành cho toàn vùng

Limburg

15g00 ngày 18.09.2016  Dom Zu Limburg

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn

Lễ Truyền chức Giám Mục cho Dr. Georg Bätzing

 

Haiger

14g00 Ngày 24.09.16  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

Lễ Mở Tay tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận

Wiesbaden

11g45 Ngày 25.09.2016  nhà thờ St. Josef,

 Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Lễ Mở Tay tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận

Frankfurt

14g30  ngày 02.10.16nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Lễ Mở Tay tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận

Cha Tuyên Úy không có mặt

Pforzheim

14g30 ngày02.10.16  nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Cha Tuyên Úy dâng lễ.

Breuberg 12:30 giờ ngày 03.10.2016 nhà thờ St. Karl Boromäus, Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
Haltingen 16:00 giờ ngày 08.10.16 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
Freiburg 11:45 giờ ngày 09.10.16 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
Limburg

10g15 ngày 16.10.2016

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn

Chúc mừng Bischof Löhr 40 năm Linh Mục

 

Laiz

12g00  ngày23.10.2016 nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Cha Tuyên Úy dâng lễ

Mannheim

14:30 giờ  ngày 23.10.16  nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Lễ Mở Tay tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận

Cha Tuyên úy không có mặt

Karlsruhe

14:30 giờ ngày 30.10.2016 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut.

Hainburg

11g00 ngày thứ Ba 01.11.2016

Tu viện Karmel St. Gabriel

Hauptstraße 6-8, 63512 Hainburg

Lễ các Thánh Nam Nữ. Sau Lễ có đi viếng nghĩa trang các nữ tu và các nghĩa trang chung quanh.