Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút
Frankfurt

14g30  ngày 02.10.16 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Lễ Mở Tay tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận

Cha Tuyên Úy không có mặt

Pforzheim

14g30 ngày 02.10.16  nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Cha Tuyên Úy dâng lễ.

Breuberg 12:30 giờ ngày 03.10.2016 nhà thờ St. Karl Boromäus, Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
Haltingen 16:00 giờ ngày 08.10.16 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
Freiburg 11:45 giờ ngày 09.10.16 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
Limburg

10g15 ngày 16.10.2016

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn

Chúc mừng Bischof Löhr 40 năm Linh Mục

Laiz

12g00  ngày 23.10.2016  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Cha Tuyên Úy dâng lễ

Mannheim

14:30 giờ  ngày 23.10.16  nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Lễ Mở Tay tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận

Cha Tuyên úy không có mặt

Bonames

16g00 ngày 29.10.2016

Nhà thờ Sankt Lioba

Ben Gurion Ring 16a, 60437 Frankfurt

Lễ giỗ đặc biệt cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm

Karlsruhe

14g30  ngày 30.10.2016 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut.

Hainburg

11g00 ngày thứ Ba 01.11.2016

Tu viện Karmel St. Gabriel

Hauptstraße 6-8, 63512 Hainburg

Lễ các Thánh Nam Nữ. Sau Lễ có đi viếng nghĩa trang các nữ tu và các nghĩa trang chung quanh.

Frankfurt

14g30 ngày 06.11.2016 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Sau lễ họp toàn thể cộng đoàn Frankfurt

Pforzheim

14g30 ngày 13.11.16  nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Wiesbaden

11g45 Ngày 20.11.2016  nhà thờ St. Josef,

 Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Haltingen

16:00 giờ ngày 26.11.16 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Freiburg

11:45 giờ ngày 27.11.2016 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Cha Tuyên úy dâng lễ

Karlsruhe

14:30 giờ ngày 27.11.2016 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Lễ Mở Tay tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận

Cha Tuyên Úy không có mặt

Mannheim

14g30 ngày 04.12.16  nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Wiesbaden

16g00 ngày thứ Bảy 10.12.2016

Cộng Đoàn mừng mầu nhiệm Chúa làm Người

Gemeinschafthaus, Biegerstr.17, 65191 Wiesbaden

Laiz

12g00  ngày 11.12.2016  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Frankfurt

14g30  ngày 18.12.2016 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Breuberg

14g30  ngày 26.12.2016 nhà thờ St. Karl Boromäus, Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Flörsheim

13:00 giờ  ngày 08.01.2017 Thánh lễ mừng Giáng Sinh toàn Vùng

Nhà thSt. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim