Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút
Hainburg

11g00 ngày thứ Ba 01.11.2016

Tu viện Karmel St. Gabriel

Hauptstraße 6-8, 63512 Hainburg

Lễ các Thánh Nam Nữ. Sau Lễ có đi viếng nghĩa trang các nữ tu và các nghĩa trang chung quanh.

Frankfurt

14g30 ngày 06.11.2016 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Sau lễ họp toàn thể cộng đoàn Frankfurt

 

Pforzheim

14g30 ngày 13.11.16  nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg

 

Wiesbaden

11g45 Ngày 20.11.2016  nhà thờ St. Josef,

 Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

 

Haltingen

16:00 giờ ngày 26.11.16 nhà thờ St. Maria,

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

Freiburg

11:45 giờ ngày 27.11.2016 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Cha Tuyên úy dâng lễ

 

Karlsruhe

14:30 giờ ngày 27.11.2016 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Lễ Mở Tay tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận

Cha Tuyên Úy không có mặt

 

Mannheim

14g30 ngày 04.12.16  nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

 

Wiesbaden

16g00 ngày thứ Bảy 10.12.2016

Cộng Đoàn mừng mầu nhiệm Chúa làm Người

Gemeinschafthaus, Biegerstr.17, 65191 Wiesbaden

Haltingen

16:00 giờ ngày 10.12.16 nhà thờ St. Maria,

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Lễ Mở Tay tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận

Cha Tuyên Úy không có mặt

Laiz

12g00  ngày 11.12.2016  nhà thờ St. Peter und Paul,

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Haiger

14g00 Ngày 17.12.16  nhà thờ Maria Himmelfahrt

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Frankfurt

14g30  ngày 18.12.2016  nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

 

Breuberg

14g30  ngày 26.12.2016 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

 

Flörsheim

13:00 giờ  ngày 08.01.2017

Thánh lễ mừng Giáng Sinh toàn Vùng

Nhà thờ St. Gallus;

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Flörsheim

13:00 giờ  ngày 29.01.17 Thánh lễ mừng Tết toàn vùng

Nhà thờ St. Gallus;

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim