Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút

Flörsheim

13:00 giờ ngày 08.01.2017

Thánh lễ mừng Giáng Sinh toàn Vùng

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Karlsruhe

14g30  ngày 15.01.2017 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut.

Đức Viện Phụ Eprem  Trịnh Văn Đức cử hành thánh lễ

Laiz

12g00  ngày 15.01.2017  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Cha Tuyên Úy cử hành thánh lễ.

Flörsheim

13:00 giờ ngày 29.01.17 Thánh lễ mừng Tết toàn vùng

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Frankfurt

15g00 ngày 05.02.17 nhà thờ FrauenfriedenKirche

Zeppelinalle 101 , Frankfurt-Bockenheim

Thánh lễ thành lập cộng đoàn giáo xứ theo mô hình mới với tên gọi mới: giáo xứ Sankt Marien.

Haiger

14g00 Ngày 11.02.17  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

Mannheim

14g30 ngày 12.02.17  nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Pforzheim

14g30 ngày 12.02.17  nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận

 

 

Haltingen

16:00 giờ ngày 18.02.17 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Freiburg

11:45 giờ ngày 19.02.17 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Wiesbaden

11g45 Ngày 26.02.2017  nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Cha Rafael Mai Quang Khoa dòng Xito  cử hành thánh lễ

Laiz

12g00  ngày 05.03.2017  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen