LINH MỤC LUÔN LUÔN....SAI!


Nếu LM làm lễ đúng giờ, họ bảo đồng hồ Cha đói bụng, Song chì chậm một phút thôi,họ nói Cha cứ bắt thiên hạ phải đợi

Nêu LM giảng quá dài, người ta nói Cha làm bà con chán ngấy Song nếu giảng ngắn, họ lại bảo Cha chẳng chịu soạn bài giảng gì cả.

Nếu LM có xe hơi tốt, họ bảo Cha chơi sang Song nếu xe thường, thì họ lại nói Cha cù lần lạc hậu.

Nếu LM đi thăm các gia đình, người ta bảo Cha cứ lông rông suốt ngày, Song nếu không làm như vậy, thì họ lại nói Cha chẳng thèm quan tâm giáo dân.

Nếu LM quyên góp tiền,người ta nói Cha làm tiền, Song nếu không làm, thì họ lại cho rằng Cha kiêu ngạo và lười biếng.

Nếu LM ngồi toà hơi lâu, người ta nói Cha cứ rề rề rà rà, Song nếu LM giải tội nhanh, thì họ lại bảo Cha chẳng dành thời giờ cho hối nhân

Nếu LM lo tu sửa nhà thờ, người ta nói Cha ném tiền qua cửa sổ, Song nếu không làm, họ lại bảo Cha chẳng có chút sáng kiến gì.

Nếu LM làm việc với người cao tuổi,họ bảo Cha cỗ hủ,quá “đát” rồi, Song nếu LM hoạt động với cánh trẻ,thì họ lại bảo Cha là nhẹ dạ,chỉ ưa bay nhảy.

Nếu LM bị bắt gặp với các bà, họ bảo Cha là thứ dân chơi. Song nếu chỉ đi lại với nam giới, thì họ cho Cha là thiếu trưởng thành.

Nếu LM trẻ tuổi, người ta bảo Cha chẳng có kinh nghiệm, Song nếu Ngài có tuổi, thì họ bảo tốt nhất Cha nên xin về hưu cho rồi.

Bao lâu LM còn sống, luôn có những người ngon lành hơn Ngài

Nhưng nếu như LM chết đi…. Không có ai thay thế vị trí của Cha.

Tác giả: Rev. Fr.Jose Kaimlett

http://www.missionariesofcompassion.org/blog/2012/04/17/priest-is-always-wrong/