Anh chị em thân mến,

chúng ta đang được hưởng một hồng ân rất lớn trong năm nay, đó là chúng ta được có năm thánh (năm toàn xá), và nhất là năm thánh của Lòng Thương xót Chúa.
Trong Sách Lêvi nói đến năm toàn xá được xảy ra cứ 50 năm một lần. Trong năm này, tù nhân và nô lệ được thả tự do, nợ nần xóa bỏ và lòng thương xót của Chúa được tuôn đổ một cách đặc biệt. Từ năm 1300 Hội Thánh Công Giáo đã thiết lập Năm Thánh (năm toàn xá) vào dịp mỗi 25 năm hay 50 năm, đôi khi cũng chỉ định năm thánh ngoài những mốc thời điểm đó thì gọi là “Năm Thánh ngoại thường.”
Vì vậy Năm Thánh 2016 này là Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót được thiết lập bởi Đức Phanxicô để toàn thể Hội Thánh có thể ý thức hơn, đón nhận lòng thương xót Chúa và tỏ lòng thương xót cho người khác. Một trong những điều kiện để được ơn toàn xá là phải đi qua CỬA THÁNH.
Cửa Thánh tượng trưng cho Chúa Kitô đầy lòng thương xót, như ngài phán: “Ta là Cửa” (Ga 10:9). Khi bước qua Cửa Thánh, với lòng ăn năn sám hối chúng ta trở về với Chúa và đi vào trong Chúa Kitô để đến cùng Thiên Chúa Cha.
Đức Phanxicô đã dạy như sau trong Tông chiếu về Năm Thánh Lòng Thương Xót:
“Cửa Thánh này sẽ trở thành Cửa Thương Xót mà bất cứ ai bước vào sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, Đấng an ủi, tha thứ, và khơi lên niềm hy vọng (số 3).
“Bởi bước qua ngưỡng Cửa Thánh, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để đón nhận lòng thương xót của Chúa và dấn thân trở nên xót thương với người khác như Chúa Cha đã thương xót chúng ta” (số 14).

Chính vì thế mà tôi cảm thấy có bổn phận trong năm nay tổ chức các cuộc hành hương khác nhau về nhiều nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ được Đức Thánh Cha chỉ định mở Cửa Thánh, để anh chị em có cơ hội bước qua CỬA THÁNH để lãnh ơn Toàn Xá. Anh chị em toàn vùng được mời gọi tham dự tất cả các cuộc hành hương đó, nếu anh chị em có cơ hội và điều kiện. Ngoài ra các buổi lễ hành hương đó sẽ là thánh lễ của các cộng đoàn gần đó. Chẳng hạn thánh lễ tại Marienthal là thánh lễ của cộng đoàn Wiesbaden cho dù tất cả mọi người trong vùng đêu được mời gọi tham dự. Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Freiburg cũng là thánh lễ của cộng đoàn Haltingen, Freiburg, Pforzheim, Mannheim, Karlsruhe. Thánh Lễ tại Speyer cũng là thánh lễ của cộng đoàn Karlsruhe, Mannheim… Anh chị em cũng có thể tìm hiểu trước nơi mình sẽ hành hương qua các trang Web: www.franziskaner.de/marienthal hay là www.freiburgermuenster.info và www.dom-zu-speyer.de/. Xin anh chị em trong các Ban Đại Diện cổ động anh chị em trong cộng đoàn mình tham gia đông đảo các cuộc hành hương, nếu cần tạo điều kiện thuận lợi giúp những ai không có phương tiện xe cũng có thể tham dự…
Chính vì các cuộc hành hương như thế, số thánh lễ riêng cho từng cộng đoàn sẽ giảm đi trong năm nay. Tại những nơi hành hương tôi sẽ cố gắng thuê các hội trường tại đó để sau thánh lễ anh chị em có thể tụ tập để ăn trưa. Xin anh chị em tự túc mang „lương khô“ theo thói quen của chúng ta.

Trong niềm vui của Năm Thánh, tôi cầu chúc anh chị em chuẩn bị tâm hồn đón Tuần Thánh cho sốt sắng để rồi được tràn đầy niềm hân hoan của lễ Phục Sinh.

Lm Dominik Trần Mạnh Nam