Anh chị em thân mến,

trời đất như bừng dậy vào tháng Năm. Hoa nở rộ nhiều nơi và cây cối xanh lên một cách nhanh chóng. Dân chúng tại Đức được hưởng nhiều ngày lễ trong tháng Năm. Người ta kéo nhau đi chơi xa trong ngày thánh Giuse thợ, trong ngày Chúa Lên Trời, trong ngày Muttertag. Rồi lại đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống được nghỉ thêm ngày Thứ Hai sau đó nữa. Lễ Mình Thánh Chúa với các cuộc rước kiệu Thánh Thề  truyền thống  không thể thiếu được.

Chúng ta cám ơn Chúa về những ơn lành Ngài ban cho cuộc sống của chúng ta tại đất nước này. Chúng ta cảm tạ Chúa về các ân huệ, chúng ta hưởng dùng cho nên và chúng ta suy tư về những ý nghĩa Chúa muốn dạy chúng ta trong các ân huệ đó. Tôi nghĩ rằng, khi Chúa ban cho chúng ta những ân huệ của tháng Năm, Chúa nhắc nhở chúng ta phải chung tay xây dựng đời sống cộng đoàn Dân Chúa, xây dựng một gia đình của Thiên Chúa, xây dựng một đời sống hiệp nhất như chứng tá Phúc Âm.

Lễ Chúa Thánh Thần luôn nhắc cho tôi nhớ sứ điệp trung tâm của ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuông: nhân loại được Chúa tái hiệp nhất qua dấu chỉ các tông đồ nói một thứ tiêng mà các dân tộc có mặt tại đó đều hiểu được như tiêng mẹ đẻ.  

Theo cách diễn tả của Kinh Thánh, khi con người muốn chống lại Thiên Chúa họ đã rủ nhau xây tháp Babel. Và khi chống lại Thiên Chúa thì con người chia rẽ nhau. Biểu hiệu cho sự chia rẽ là con người không hiểu nhau nữa. Ngôn ngử của người khác trở nên xa lạ với ngôn ngữ của mình. Vì không hiểu nhau con người đã phân tán xa nhau. Và đến thời buổi Chúa cứu chuộc loài người, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa cho con người được hiểu cùng một ngôn ngữ trở lại.

Qua bất cứ lịch sử nào – lịch sử một đất nước, lịch sử một tôn giáo, lịch sử một gia đình- chúng ta thấy lịch sử luôn là một cuộc đấu tranh của một bên muốn làm tan rã các mối liên hệ tình người, với bên kia muốn xây dựng sự hiệp nhất trong tình thương. Sự dữ luôn muốn con người chia rẽ nhau. Sự thiện luôn cố gắng mang con người hiệp nhất với nhau.

Người công giáo Việt Nam chúng ta tại Đức có may mắn là mỗi năm có được ngày Đại Hội Công Giáo tại Aschaffenburg vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuông. Tôi nghĩ rằng mỗi người công giáo chúng ta tại Đức không nên bỏ qua cơ hội này. Đây là cơ hội để chúng ta, một đàng là cơ hội đón nhận ơn hiệp nhất của Lễ Hiện Xuống, đàng khác là cơ hội chúng ta sống sự hiệp nhất, cơ hội xây dựng sự hiệp nhất. Ơn Chúa thì được ban cho chúng ta luôn dồi dào. Sau lễ Hiện Xuống, chúng ta cũng còn có nhiều cơ hội để sống và xây dựng sự hiệp nhất qua việc tham dự những cuộc hành hương, những thánh lễ cộng đoàn.

Vì thế tôi nghĩ rằng, mỗi khi chúng ta được hạnh phúc hưởng những ngày lễ nghĩ, chúng ta nên xử dụng không phải chỉ để làm tăng trưởng con người chúng ta, mà còn phải lợi dụng để xây dựng sự hiệp nhất gia đình, hiệp nhất của cộng đoàn xứ đạo.

Cầu chúc anh chị em cảm nhận được ơn hiệp nhất trong lễ Hiện Xuống năm nay.

Lm Dominik Trần Mạnh Nam