Cha Stefan Lê Phan sẽ đến thăm Frankfurt cùng với 2 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Vinh từ Việt Nam sang: Sơ Maria Trần Thị Ngọc Lan và Sơ Maria Nguyễn Thị Vinh. Vì thời gian eo hẹp, các Sơ phải về Việt Nam ngày 15.10 nên cha Stefan sẽ dâng lễ ngày 12.10.
 
Trong ngày này cha Tuyên Úy dâng lễ tại Laiz và chưa biết giờ nào cha Stefan đến được, nên giờ giấc sẽ thông báo cho anh chị em vùng Frankfurt bằng phương tiên „truyền miệng“ . Mong anh chị em thông cảm.
 
 
 
 
 
 
Địa điểm dâng Thánh Lễ ngày 12.10:
Tu viện Karmel St. Gabriel
Hauptstraße 6-8
63512 Hainburg
Tel: 06182-4255