Cha Tuyên Úy và các anh em có nhiệt tâm về giới trẻ sẽ tổ chức buổi họp mặt giới trẻ trong vùng (các bạn trẻ vùng khác cũng có thể tham dự) để các bạn trẻ có dịp làm quen với nhau, trao đổi và sinh hoạt chung, cùng…

Xem tiếp ...

Trong thời gian này Âu Châu nóng lên vì vấn đề tỵ nạn. Cùng lúc đó ước vọng cho con người biết sống chung hòa bình lại lên cao. Giáo phận Limburg tổ chức vào ngày 12.09.2015 lúc 15g30thánh lễ mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Maria một cuộc…

Xem tiếp ...

Giáo phận Limburg có chương trình cho các giáo xứ của giáo phận bầu cử Hội Đồng Giáo Xứ vào ngày 07 và 08 tháng 11 năm 2015 để khi bắt đầu năm Phụng Vụ mới 2016 các giáo xứ có một bộ mặt mới. Vì Limburg là Giáo Phận…

Xem tiếp ...

Đức Thánh Cha Phanxico đã kêu gọi giới trẻ công giáo họp mặt tại Krakau với ngài vào ngày 26-31.07. 2016. Đây là dịp rất tốt đẹp để giới trẻ chúng ta mở rộng tầm nhìn ra thế giới và xây dựng một sự liên đới nhân bản cho cuộc…

Xem tiếp ...

Cha Nguyễn Trọng Tước (tức là nhà văn Nguyễn Tầm Thường) sẽ hướng dẫn cộng đoàn chúng ta hành hương đất thánh từ ngày 30.05.2016 đến ngày 07.06.2016 .

Mặc dầu hạn chót để đăng ký tham dự là tháng 11 năm 2015. Nhưng anh chị em…

Xem tiếp ...