Cha Nguyễn Trọng Tước (tức là nhà văn Nguyễn Tầm Thường) sẽ hướng dẫn cộng đoàn chúng ta hành hương đất thánh từ ngày 30.05.2016 đến ngày 07.06.2016 . Muốn biết thêm chi tiết về 10 ngày hành hương xin vào trang www.nguyentamthuong.com. Ai muốn tham…

Xem tiếp ...

sẽ được tổ chức vào dịp lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống từ ngày thứ bảy 23. đến thứ hai 25. tháng Năm ở Schulzentrum , Tricastiner Platz 1, 97437 Hassfurt. Cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng, Tu sỹ Dòng Biển Đức, sẽ giảng thuyết về đề tài: "Thách…

Xem tiếp ...

Linh mục Nguyễn Xuân Đường, dòng Chúa Cứu Thế, sẽ cùng đồng tế với cha tuyên úy tại St. Gallus, Flörsheim. Sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt nói chuyện của ngài trong hội trường.

Nhà thờ St. Gallus
Hauptstraße 28
65439 Flörsheim

Xem tiếp ...

1 Ngày Tĩnh Tâm đầu mùa chay với Linh mục Nhạc Sĩ Văn Chi

Thời gian:Chúa Nhật 01.03.15

Địa điểm: Nhà thờ St. Josef ở Flörsheim

               Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim

Chương trình như sau(có thay đổi so với lần báo tin…

Xem tiếp ...