Der Feed konnte nicht gefunden werden!

Heilige Pforten in den Bistürmer

Bạn có thể ghi PLZ: ____________ hoặc tên thành phố (Stadt): _______________ để tìm đền thánh gần nơi bạn đang ở hoặc bất cứ nơi nào tại Đức.

Các đển thánh mở cửa thánh tại Đức Quốc

http://www.dbk.de/heiliges-jahr/das-heilige-jahr-in-den-bistuemern/heilige-pforten/