Sau khi hoàng Đế Konstantin nhận phép rửa tội (395) để trở thành Ki-tô hữu, Ki-tô Giáo bắt đầu một thời kỳ phát triển mới. Giai đoạn bị đàn áp chấm dứt, và từ một “giáo phái bất hợp pháp” Kitô Giáo được ưu đãi và trở thành quốc giáo. Sự thay chuyển từ Giáo Hội Tử Đạo thành Quốc Giáo đánh dấu một biến đổi có tính quyết định cho lễ nghi Ki-tô Giáo. Số lượng Ki-tô hữu gia tăng ngày càng đông đòi hỏi phải tạo dựng một kiểu hội đường mới khác,  để có thể đáp ứng được nhu cầu và hoàn cảnh mới.

Các Vương Cung Thánh Đường, Basilika tiếng Hi-lạp, được xây dựng. Đó một lối kiến trúc phổ biến từ thế kỷ thứ 4 của người Rô-ma; những công trình xây cất vĩ đại này biểu dương quyền lực và vẻ huy hoàng của Đế quốc Rô-ma. Basilika là nơi các Hoàng Đế phán án, là chỗ hội họp, tiếp kiến và là văn phòng thương mại. Ki-tô hữu thời đó lấy kiểu kiến trúc này để làm Giáo Đường. Song song với phát triển này của kiến trúc, vai trò của hàng Giáo sĩ và tu sĩ cũng được phô trương nhiều hơn trong các nghi thức phụng vụ. Ngược lại, cộng đoàn bị tách rời dần khỏi cung thánh, nhất là khi họ được coi như không còn hiểu được ngôn ngữ phụng vụ nữa. Đức Ki-tô, vị “mục tử nhân lành”, trở thành một Hoàng Đế, Ki-tô Vua. Chữ Ecclesia, xưa dùng để chỉ cộng đồng tín hữu sống động, nay trở thành tên gọi cho các ngôi Giáo Đường.

Kiểu kiến trúc nhà thờ phát triển theo hình thù Basilika được gọi là kiến trúc Rô-ma (romanisch). Đó là một cách nói  có từ thế kỷ thứ 19, để chứng nhận sự giống nhau giữa những Basilika trong giai đoạn này với các kiến trúc thời cổ ở Rô-ma. Trong chương trình đồng hóa phụng vụ của Vương quốc Karolinger, sau khi thế quyền và giáo quyền được gom về một mối dưới thời Karl Đại Đế (+814), lối xây cất theo Rô-ma được làm sống động và phát triển tiếp: Basilika trở nên tinh xảo và uy nghi hơn, với cao điểm vào thế kỷ thứ 11-12. Cung thánh của nhiều nhà thờ nằm ở phía đông, hai cánh được mở rộng và trở thành một biểu tượng cho ảnh hưởng và quyền lực của Hoàng Đế trong Giáo Hội. Cũng vào thời này, việc hành hương rất được ưa chuộng ở Châu Âu, và người ta đua nhau tìm đến những nơi có hài cốt các Thánh. (còn tiếp)