01

 

Thứ Hai. Thánh Cả Giuse Lao Động

Kol 3,14–15.17.23–24 ; Mt 13,54–58

03

 

Thứ Tư. Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ

Cv 8:1-8; Ga 6:35-40

05

+

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh

2:14,36-41; 1 Pr 2:20-25; Ga 10:1-10

13

 

Thứ Bảy. Kính nhớ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần đầu tiên.

Jes 61,9–11 ; Lk 11,27–28

14

+

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh

St 6:1-7; 1 Pr 2:4-9; Ga 14:1-12

21

+

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh

St 8:5-8,14-17; 1 Pr 3:15-18; Ga 14:15-21

24

 

Thứ Tư tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Cv 17,15.22–18,1 ; Ga 16,12–15

Ngày thế giới cầu nguyện cho Giáo Hội Trung Hoa

25

 

Thứ Năm. Lễ Thăng Thiên

Cv 1,1–11; Eph 1,17–23; Mt 28,16–20

26

 

Thứ Sáu. Thánh Philip Neri, Lm

Cv 18:9-18; Ga 16:20-239

28

+

Chúa Nhật thứ Bẩy Mùa Phục Sinh

St 1:12-14; 1 Pr 4:13-16; Ga 17:1-11