Xin lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút
Frankfurt

15g00 ngày 05.02.17 nhà thờ FrauenfriedenKirche

Zeppelinalle 101 , Frankfurt-Bockenheim

Thánh lễ thành lập cộng đoàn giáo xứ theo mô hình mới với tên gọi mới: giáo xứ Sankt Marien.

Haiger

14g00 Ngày 11.02.17 nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

Mannheim

14g30 ngày 12.02.17 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Pforzheim

14g30 ngày 12.02.17 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận

Haltingen 16:00 giờ ngày 18.02.17 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
Freiburg 11:45 giờ ngày 19.02.17 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
Wiesbaden

11g45 Ngày 26.02.2017 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Cha Rafael Mai Quang Khoa dòng Xito cử hành thánh lễ

Laiz 12g00 ngày 05.03.2017 nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
Frankfurt

14g30 ngày 12.03.2017 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Karlsruhe

14:30 giờ ngày 19.03.2017 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Haiger 16g00 Ngày 25.03.17 nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger
Mannheim 14:30 giờ ngày 26.03.17 nhà thờ Maria Königin, Hermsheimer Str. 79, 68163 Mannheim
Haltingen 16:00 giờ ngày 01.04.17 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
Freiburg 11:45 giờ ngày 02.04.17 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
Flörsheim

Thứ Năm tuần thánh 13.04.17:

nhà thờ St. Gallus; Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim

14g30   giảng thuyết

17g00 thánh Lễ với nghi thức rửa chân

Flörsheim

Thứ Sáu tuần thánh 14.04.17:

nhà thờ St. Gallus, Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim

11g30 giảng thuyết + cơm trưa

14g00 đi đàng Thánh Giá

15g00 suy tôn thánh giá.

16g30 gặp gỡ cá nhân để linh hướng và giải tội

Flörsheim

Thứ Bảy tuần thánh 15.04.17:

nhà thờ St. Gallus; Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim

14g30 giờ giảng thuyết + giải lao + giảng thuyết

18g00 Nghi thức Vọng Phục Sinh

Breuberg

12g30 ngày 16.04.17 Chúa Nhật Phục Sinh

nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Pforzheim

14g30 ngày 17.04.17 Thứ Hai sau lễ Phục Sinh

nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Wiesbaden

11g45 Ngày 30.04.2017 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Nothgottes

11g30 giờ ngày 01.05.2017.

ChauSon Nothgottes 37,

65385 Rüdesheim am Rhein

Picknick cho toàn vùng.

Hành Hương

Speyer

10g00 ngày 07.05.2017

Nhà thờ chính tòa Speyer

Domplatz , 67346 Speyer

Cộng đoàn Việt Nam dâng hoa trước thánh lễ

Hành Hương

Banneux

11g00 Ngày 14.05.2017

Rue de L´Esplanade 57,

4141 Banneux (Sprimont), Belgien

Frankfurt

14g30 ngày 28.05.2017 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Linh mục dòng Xito Châu Sơn cử hành thánh lễ

Freiburg

10g30 giờ ngày 28.05.2017 nhà thSt. Andreas, Sulzburger Str.18, 79114 Freiburg.

Lễ chung với giáo xứ Đức nhân dịp Pfarrfest.