Xin lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút

Nothgottes

11g30 giờ ngày 01.05.2017.

ChauSon Nothgottes 37, 65385 Rüdesheim Rhein

Picknick cho toàn vùng.

Hành Hương

Speyer

10g00 ngày 07.05.2017

Nhà thờ chính tòa Speyer

Domplatz , 67346 Speyer

Cộng đoàn Việt Nam dâng hoa sau rước lễ

Haiger

16g00 Ngày 13.05.17 nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

Hành Hương

Banneux

11g00 Ngày 14.05.2017

Rue de L´Esplanade 57,

4141 Banneux (Sprimont), Belgien

Karlsruhe

12g00 ngày 20.05.2017 Thứ Bảy

nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde

Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe

Pforzheim

14g30 ngày 21.05.17 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 182, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Freiburg

10g30 giờ ngày 28.05.2017 nhà thờ St. Andreas, Sulzburger Str.18, 79114 Freiburg.

Lễ chung với giáo xứ Đức nhân dịp Pfarrfest.

Aschaffenburg

03+04+05.06.2017 Đại Hội niềm tin của người

Công Giáo Việt Nam trên nước Đức.

Haltingen

16:00 giờ ngày 10.06.17 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Frankfurt

14g30 ngày 11.06.2017 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Breuberg

09g00 ngày 15.06.17 Lễ Mình Máu Thánh Chúa

nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Rước kiệu Mình Thánh Chúa chung với giáo xứ Đức

Wiesbaden

11g45 Ngày 18.06.2017 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Cha Rafael Mai Quang Khoa dòng Xito cử hành thánh lễ

Sigmaringen

12g00 ngày 18.06.2017 nhà thờ

Wallfahrtskirche Mater Dolorosa

Am Kirchbühl 4, 72514 Engelwies

Cha Tuyên Úy cử hành thánh lễ.

Mannheim

16g00 ngày 24.06.2017 Thứ Bảy nhà thờ St. Pius

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim