Xin lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút

Haltingen

16:00 giờ ngày 10.06.17 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Frankfurt

14g30 ngày 11.06.2017 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Breuberg

09g00 ngày 15.06.17 Lễ Mình Máu Thánh Chúa

nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Rước kiệu Mình Thánh Chúa chung với giáo xứ Đức

Wiesbaden

11g45 Ngày 18.06.2017 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Cha Tuyên úy cử hành thánh lễ

Sigmaringen

12g00 ngày 18.06.2017 nhà thờ

Wallfahrtskirche Mater Dolorosa

Am Kirchbühl 4, 72514 Engelwies

Đức Viện Phụ Eprem Trịnh Văn Đức cử hành thánh lễ.

Mannheim

16g00 ngày 24.06.2017 Thứ Bảy nhà thờ St. Pius

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Mannheim

14g30 ngày 06.08.17 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Karlsruhe

14g30 ngày 20.08.2017 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut.

Haiger

14g00 Ngày 26.08.2017 nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

Frankfurt

14g30 ngày 27.08.2017 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Haltigen

16:00 giờ ngày 02.09.2017 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Freiburg

11:45 giờ ngày 03.09.2017 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Pforzheim

14g30 ngày 10.09.2017 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Laiz

12g00 ngày 17.09.2017 nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Wiesbaden

11g45 Ngày 24.09.2017 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Breuberg

12g30 ngày 03.10.2017 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt