• Cuộc sống có quyền đẩy ngã bạn, người ta có quyền rời xa bạn, nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy tiếp tục bước đi lại là quyền của bạn.
  •  Hãy ngừng so sánh với cuộc sống của người khác, cũng đừng phán xét họ, vì bạn không thể biết được họ đã trải qua những chuyện gì.
  • Hãy cho đi nhưng đừng để bị lợi dụng,
  • Hãy yêu thương nhưng đừng để trái tim bị ngược đãi,
  • Hãy tin tưởng nhưng đừng quá ngây thơ.

+Hãy lắng nghe nhưng đừng làm mất tiếng nói của chính mình.