1. Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê - T. Têrêxa Avila.

2. Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Thabor, mà là cùng với GIÊSU ta trèo lên đồi Cavê - T. Têrêxa Lisieux.

3. Con không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ đau - T. Bernadette.

4. Có đức tin là ký vào một tờ giấy trắng và để Thiên Chúa muốn viết gì vào đó tùy Người - T. Augustinô.

5. Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa - T Phanxicô Salêsiô.

6. Làm theo thánh ý của Chúa chưa đủ, mà phải làm một cánh vui vẻ và nhiệt tình - T. Phanxicô Salêsiô.