thumucvu052017Anh chị em thân mến,

 Ngày 13 tháng này là ngày chúng ta kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ cho 3 trẻ chăn chiên tại Fatima cách đây 100 năm. Đó là một biến cố nghe như chuyện thần thoại của thời Trung Cổ, nhưng là một biến cố thật sự đã xảy ra. Biến cố đã xảy ra 100 năm trước – từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 1917 vào các ngày 13 mỗi tháng – tại một xóm nhỏ miền quê hẻo lánh tên là Fatima. Ba trẻ nhỏ chăn chiên đã bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ đẹp tuyệt vời xuất hiện trên trời và loan báo cho các em sứ điệp về sự hoán cải, về cầu nguyện và về hòa bình, trong lúc mà thế giới đang trải qua sự tàn khốc của Đại chiến lần thứ nhất và cuộc cách mạng cộng sản đang nuốt nước Nga vào gọng cùm của nó.

Năm nay chúng ta được mừng kỷ niệm 100 năm Fatima. Đó là một niềm vui lớn nhưng cũng là một công tác nặng nề cho chúng ta. Bởi vì con người ngày nay thờ ơ dần dần với lời kêu gọi của Mẹ Thiên Chúa về xám hối ăn chay và cầu nguyện, mặc dù họ cảm nghiệm được là thế giới của chúng ta thật sự bất ổn và đầy nguy hiểm. Đức tin vào Chúa bị mất dần dần. Chính vì thế mà Đức Mẹ đã nhắc nhở chúng ta một cách khẩn khoản: „Con người hãy ngừng nhục mạ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã bị xỉ nhục quá sức rồi“. Chúng ta được kêu gọi để nhắc nhở cho thế giới quanh chúng ta sứ điệp Fatima: lần hạt Mân Côi mỗi ngày, hiến dâng mọi đau khổ của chúng ta lên Thiên Chúa như của lễ để cầu cho người tội lỗi ăn năn trở lại và cho thế giới được hòa bình.

Anh chị em thân mến, sứ mạng của chúng ta, công tác của chúng ta như thế không dễ dàng gì. Tuy nhiên không có gì đối với Thiên Chúa là không thể làm được. Vả lại sự khó khăn trong việc truyền rao sứ điệp Fatima cho chúng ta cảm nghiệm rõ ràng: Không thể có được sự cứu độ mà không phải cố gắng dấn thân, và Thiên Đàng không nằm nơi trần gian. Sứ điệp Fatima cũng là sứ điệp Thánh Giá trong Phúc Âm: Qua cây Thánh Giá mà chúng ta được cứu chuộc. Vả lại khi Đức Mẹ đã kêu gọi chúng ta thì Đức Mẹ cũng đồng hành với chúng ta và thêm sức mạnh cho chúng ta. Anh chị em hãy tìm phương thế để cầu nguyện chung với nhau và cầu nguyện cho nhau.

Tôi cầu chúc cho anh chị em trong tháng Đức Mẹ này tìm lại được tình Mẹ đầm ấm bao la của Đức Maria, nhờ đó thêm lòng trông cậy, có thể giúp đỡ người khác tìm đến Mẹ, để sau này chúng ta có thể cùng nhau chúc tụng Mẹ đến muôn đời.

Xin Đức Mẹ an ủi gia đình anh chị em mỗi khi gặp khốn khó nguy nan và đoái thương đến hoàn cảnh riêng từng của chúng ta.

Kính chúc

Lm Dominik Trần Mạnh Nam