Anh chị em thân mến,

Tháng Sáu được Giáo hội dành kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm là Chúa Giêsu Đại dương Lòng Thương Xót của Ngài, nơi đã tuôn chảy Máu và Nước đến giọt cuối cùng, và là nguồn ân sủng cho các linh hồn. Sau cuộc Khổ nạn, Sự chết và Phục sinh của Chúa Giêsu, các Kitô hửu thời sơ khai đã hiểu rõ tình yêu hy sinh của Chúa. Nhưng rồi, theo dòng thời gian, người tín hữu cũng có nhiều lúc nguội lạnh, đến với Chúa chỉ với đầu óc khô cằn lý luận. Trong dòng lịch sử Chúa đã nung nóng lại trong tâm hồn người tín hữu nhiều lần tình yêu mà thánh Gioan tông đồ cũng như các tông đồ đã cảm nghiệm và sống với Chúa. Qua việc Chúa mạc khải cho nhiều vị thánh khác nhau, Chúa đã yêu cầu người tín hữu tôn kính Chúa qua hình ảnh trái tim. Việc sùng kính này được liên kết với việc rước Mình Thánh Chúa ngày Thứ Sáu đầu tháng và làm giờ thánh (chầu Thánh Thể). Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa được lan rộng khắp thế giới qua việc những người tôn sùng Thánh Tâm Chúa đều trải qua kinh nghiệm được Chúa chúc phúc , hưởng tràn đầy lòng thương xót Chúa. Chính trong lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa mà người tín hữu khám phá ra sự tôn sùng lòng thương xót Chúa. Nhiều xứ đạo, nhiều trường học, nhiều nhà thương và nhiều tu hội đã lấy tên „Thánh Tâm Chúa Giêsu“

Anh chị em thân mến, để đáp lại tình yêu Chúa , chúng ta hãy sống như Chúa yêu cầu chúng ta. Vì thế anh chị em hãy cố gắng để trong nhà mình có được một tấm hình hoặc Thánh Tâm Chúa, hoặc Lòng Thương Xót Chúa. Những dấu hiệu vật chất đó sẽ nhắc nhở con mắt tinh thần chúng ta hướng về Tình Yêu Chúa, hướng về quê trời của chúng ta.

Khi sống trong tình yêu Chúa chúng ta sẽ được Chúa tăng thêm sức mạnh để can đảm thi hành sứ mạng người tín hữu. Trong tinh thần này tôi khuyến khích anh chị em nên có nhiều nguoi tham gia ứng cử vào ngày bầu cử Ban Đại Diện. Thánh Tâm Chúa là nguồn sức mạnh cho anh chị em. Xin Thánh Tâm Chúa chúc lành cho anh chị em.

Thân mến,

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam