Anh chị em thân mến,

Tháng 11 là tháng chúng ta nhớ đến người đã ra đi trước chúng ta. Mỗi lần đến nghĩa địa để đọc kinh cho người qua đời, tôi thấy cuộc đời ở đây sao yên ả thế, yên ả đến cô quạnh luôn. Điều này thúc đẩy tôi nhiều hơn để nhìn về hướng cuối cuộc đời của tôi. Cuộc sống của kẻ giầu người nghèo rồi cũng sẽ đều phải đi đến nơi đây. Đức tin Kito giáo còn dạy cho chúng ta biết rằng, chết không phải là hết, nhưng là ngưỡng của bước vào đời sống mới.

Và Đức Tin Kito giáo còn dạy chúng ta xa hơn nữa. Thế giới này cũng phải đi đến cái chết để trở thành một thế giới mới. Thế giới này được Chúa đặt trên một con đường mà nó phải đi. Và đường đi này sẽ đạt đến một đích. Giáo lý này là một giáo huấn chỉ có nơi mạc khải của Kinh Thánh mà thôi. Đạo Phật cho rằng thế giới cứ xoay đi xoay lại qua việc luân hồi và cứ lộn qua rồi lộn lại. Khi ông Karl Marx ăn cắp khái niệm cánh chung của đạo công giáo mà cắt nghĩa lịch sử, ông ta công nhận lịch sử đi tới trước chứ không phải luẩn quẩn, nhưng ông ta không biết nó sẽ đi về đâu. Ông ta chỉ còn biết gán một cách gượng ép là lịch sử sẽ đi về thế giới cộng sản. Cuối cùng lý thuyết đó cũng chỉ dựa trên một niềm tin của Karl Marx: thế giới sẽ đi đến cộng sản. Cuối cùng cũng là tin. Chỉ có điều là tin vào một người viết sách.

Niềm tin Chúa sẽ dẫn thế giới đến một mục tiêu, dựa vào mạc khải của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kito đã chết và sống lại để bảo đảm cho chúng ta mạc khải này. Dựa trên mặc khải này mà chúng ta thành tâm cầu nguyện cho những người thân đã qua đời trước chúng ta. Chúng ta hiểu được rằng, khi cầu nguyện cho nhau như thế, chúng ta đang giúp nhau bước qua thế giới này để vào 1 thế giới khác, một thế giới đang chờ đón thế giới này bước tới vào ngày cánh chung.

Tôi cầu chúc cho từng người và từng gia đình sẽ dùng thời gian ảm đạm mùa thu của tháng này để ý thức về ý nghĩa đời đời của chúng ta. Xin Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta và soi sáng chúng ta. Xin Ngài gìn giữ mọi người anh chị em.  

Cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam