Anh chị em thân mến,

Tôi xin mượn những dòng chữ này để cám ơn tấm lòng chân thành quý mến mà anh chị em đã tặng cho tôi trong dịp tạ ơn 25 năm linh mục của tôi.

Con xin chân thành cám ơn Đức Ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ đã gởi những lời mừng đến con cùng với những chúc lành dành cho con. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Đức Ông, quý cha và quý tu sĩ nam nữ. Con cảm thấy rõ ràng là ơn gọi của mình là được sống giữa lòng anh chị em.

Anh chị em thân mến, trong những ngày qua tôi suy niệm rất nhiều về ơn gọi linh mục. Tôi thấy rằng Chúa gọi tôi làm linh mục không phải vì tôi, mà là vì Giáo Hội, vì các cộng đoàn. Tôi nhận lãnh chức linh mục không phải để xác định cuộc đời tôi, nhưng để tôi được bước vào con đường lữ hành với Dân Chúa. Qua các biến cố nguy cập về sức khỏe vừa qua, tôi càng thâm tín rằng tôi được sống những ngày hôm nay là do sự nâng đỡ của anh chị em tín hữu cả bằng lời cầu nguyện cũng như bằng sự khích lệ tinh thần. Đương nhiên là tôi phải kể vào đó những nâng đỡ của cha mẹ và gia đình cũng như của nhà dòng Don Bosco. Khi cùng sống với anh chị em tín hữu, tôi cảm thấy ơn gọi linh mục của mình có ý nghĩa tràn đầy. Được sự bảo bọc của anh chị em và được phục vụ anh chị em, tôi rất hạnh phúc.

Với những ngày vui vừa qua, tôi càng quyết tâm tìm kiếm ơn gọi linh mục cho Giáo Hội. Xin anh chị em đồng hành với tôi trên đường hướng này. Xin anh chị em hợp ý với tôi cầu nguyện cho thầy Trịnh Duy Duy – sau những năm khấn tạm - sẽ khấn trọn đời trong dòng Don Bosco vào ngày 15.08.2021 này – nhằm ngày Đức Mẹ Lên Trời. Xin Chúa cũng ban cho chúng ta nhiều ơn gọi hơn nữa.

Một lần nữa xin cám ơn tất cả mọi người đã đồng hành với tôi. Tôi cầu chúc Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và mọi gia đình trong các cộng đoàn chúng ta.

Cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam