Radio Vatican News

Tägliches Evangelium

09. Mai 2021 : 6. Sonntag in der Osterzeit
Hl. Beatus
Apostelgeschichte 10,25-26.34-35.44-48.

Als Petrus in Cäsarea beim Hauptmann Kornelius ankam, ging ihm dieser entgegen und warf sich ehrfürchtig vor ihm nieder.
Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf! Auch ich bin nur ein Mensch.
Da begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht,
sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist.
Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten.
Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde.
Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte:
Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben?
Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Danach baten sie ihn, einige Tage zu bleiben.

Psalm 98(97),1.2-3ab.3c.3d-4.

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten vollbracht!
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm.

Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker.
Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause Israel.

Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde,
freut euch, jubelt und singt!Erster Johannesbrief 4,7-10.

Liebe Brüder, wir wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott.
Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist die Liebe.
Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben.
Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.

Evangelium nach Johannes 15,9-17.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!
Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.
Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird.
Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.
Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.
Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet.
Dies trage ich euch auf: Liebt einander!

Die Liebe der Christen
Ehrwürdige Dienerin Gottes Madeleine Delbrêl (1904–1964), Missionarin der „Leute von der Straße“

Es lebe die Freiheit (La joie de croire, éd. du Seuil 1968, p. 82–83, rev.; ins Dt. trad. © Evangelizo)

Du bist Christ durch und für die Liebe;
durch nichts anderes und für nichts anderes. […]

Liebe ist mehr als das Notwendige, um existieren zu können,
mehr als das, was zum Leben notwendig ist,
mehr als das, was zum Handeln notwendig ist;
Liebe ist unser Leben, das zum ewigen Leben wird.
Wenn wir von der Liebe lassen, lassen wir von unserem Leben.
Eine Handlung ohne Liebe ist ein plötzlicher Tod,
ein Akt der Liebe ist eine augenblickliche Auferstehung.

Liebe kannst du nicht machen: Du empfängst sie.
Unvollkommene Liebe ist ein unvollständig empfangenes Geschenk;
vollkommene Liebe ist ein vollständig empfangenes Geschenk.
Liebe ist so kostenlos, wie sie notwendig ist.
Du gewinnst sie nicht wie einen Wettbewerb.
Du gewinnst sie, indem du sie ersehnst, um sie bittest, sie empfängst
und sie weitergibst.

Liebe kann man nicht erlernen, man lernt sie nach und nach kennen,
indem man Christus kennenlernt.
Es ist der Glaube an Christus, der uns zur Liebe fähig macht;
es ist das Leben Christi, das uns die Liebe offenbart;
es ist das Leben Christi, das uns zeigt, wie wir die Liebe ersehnen,
erbitten und empfangen sollen.
Es ist der Geist Christi, der uns lebendig macht in der der Liebe,
wirksam durch Liebe,
fruchtbar in der Liebe.

Alles kann der Liebe dienlich sein,
Ohne sie ist alles unfruchtbar, vor allem wir selbst.


Tin tức GH hoàn vũ

Học Hỏi Giáo Lý

 • Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 6 Phục sinh năm B(05.05.2021)
  Trước khi nhắm mắt lìa đời, những lời cuối cùng của một con người bao giờ cũng mang một ý nghĩa quan trọng bộc lộ cả một tấm lòng, cả tâm huyết của con người. Trong cuộc tâm sự, bộc bạch, dặn dò này, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại các tông đồ:” Hãy yêu thương nhau”.
 • Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật VI Phục Sinh B.(04.05.2021)
  Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
 • Ðức Trinh Nữ rất thánh được tôn kính như thế nào?(03.05.2021)
  Thưa: Mẹ được sùng kính cách đặc biệt, nhưng khác hẳn với việc tôn thờ chỉ dành riêng cho Ba Ngôi cực thánh. Việc sùng kính đặc biệt này được diễn tả một cách độc đáo trong các ngày lễ phụng vụ dành kính Mẹ Thiên Chúa cũng như trong các kinh nguyện tôn kính Ðức Mẹ, như kinh Mân Côi, được xem là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng.
 • Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật V Phục Sinh B.(28.04.2021)
  Cây nho là hình ảnh quen thuộc và có vẻ tầm thường, nhưng lại được Chúa Giê-su sử dụng để trình bày những tư tưởng vô cùng sâu sắc về mối tương quan giữa Người với các môn đệ hoặc Ki-tô hữu mọi thời mọi nơi. Tuần trước, với hình ảnh Mục Tử nhân lành và đoàn chiên, chúng ta cảm nhận được mối tương quan biểu lộ qua những hành vi nói lên tình yêu của mục tử sẵn sàng thí mạng vì đoàn chiên. 
 • Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật V Phục Sinh B.(27.04.2021)
  "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
 • Thiên Chúa và trần thế.(26.04.2021)
  Trước hết, con người được dựng nên để hướng về tình yêu, hướng về giao tiếp với người khác. Nó không phải là vật chỉ sống cho mình, chỉ biết có mỗi mình mà thôi, không phải là một ốc đảo, nhưng bản chất của nó là giao tiếp. Không có giao tiếp, nó sẽ tự huỷ. Và con người giống Chúa là chính chỗ đó. Là vì, như giáo huấn về Chúa ba ngôi dạy, bản chất của Chúa cũng là tương giao.
 • Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật IV Phục Sinh B. Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh mục và Tu sĩ(20.04.2021)
  Đức Giêsu mạc khải cho người Do Thái biết Ngài là hiện thân của Thiên Chúa, Ngài đến để gánh tội nhân loại, cứu vớt con người và ban cho con người hạnh phúc. Ai muốn đến với Cha Ngài phải ngang qua Ngài. Hơn cả những mong đợi mà các ngôn sứ đã loan báo, Ngài là chủ chăn đích thực và nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên.
 • Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật IV Phục Sinh B. Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh mục và Tu sĩ(19.04.2021)
  Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.

Lễ Giáng sinh toàn vùng 03.01.2016