01

+

THỨ TƯ. ĐỨC MẸ - MẸ THIÊN CHÚA

Dân Số 6,22-27; Galata 4,4-7. Luca 2,16-21.

05

+

CHÚA NHẬT II MÙA GIÁNG SINH

Huấn ca 24,1-2.8-12; Êphêsô 1,3-6.15-18. Gioan 1,1-18.

06

+

Thứ Hai. LỄ HIỂN LINH

Isaia 60,1-6; Êphêsô 3,2-3a.5-6. Mátthêu 2,1-12.

12

+

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA.

Isaia 42,5a.1-4.6-7; Cvtđ 10,34-38. Luca 3,13-17..

17

 

Thứ Sáu.  Thánh Antôn Viện Phụ

1 Samuel 8,4-7.10-22a. Marcô 2,1-12.

Từ ngày 18.01 đến ngày 25.01:

Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất

19

+

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Isaia 49,3.5-6; 1 Côrintô 1,1-3. Gioan 1,29-34

20

 

Thứ Hai. Thánh Fabianô tử đạo

1 Samuel 15,16-23. Marcô 2,18-22.

21

 

Thứ Ba. Thánh Agnes trinh nữ tử đạo

Huấn Ca 48,1-4.9-11. Mátthêu 17,9a.10-13.

24

 

Thứ Sáu.  Thánh Phanxicô Salêsiô,  tiến sĩ Hội Thánh

1 Samuel 24,3-21. Marcô 3,13-19..

25

 

Thứ Bảy. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

Công Vụ Tông Đồ 9,1-22.  Marcô 16,15-18.

Mồng Một Tết Nguyên Đán Canh Tý

 

26

+

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Isaia 8,23c - 9,3; 1 Côrintô 1,10-13.17. Mátthêu 4,12-23.

Mồng Hai Tết Nguyên Đán Canh Tý

28

 

Thứ ba. Thánh Tôma Aquinô, tiến sĩ Hội Thánh

2 Samuel 6,12b-15.17-19. Marcô 3,31-35..

31

 

Thứ sáu. Thánh Gioan Bosco, linh mục, sáng lập dòng.  

2 Samuel 11, 1-4a.c.5-10a.13-17. Marcô 4,26-34.