Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Jugendtreff in Nothgottes (August 2014)

 

Đề tài 1:

  -  Tôi là ai và ai là bạn tôi. 

Đề tài 2:

  -  Thử nghiệm Linh Đạo trong Hiệp Khí Đạo và Thái Cực Quyền (do một Võ Sư công giáo nổi tiếng hướng dẫn)

Tĩnh tâm giới trẻ 08.2014 tại Nothgottes