Cầu cho các doanh nhân vừa và nhỏ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các doanh nhân vừa và nhỏ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm thấy những phương tiện cần thiết, để tiếp tục công việc kinh doanh, và phục vụ cộng đồng nơi mà họ đang sống.ngày.