Trong hành trình sống đức tin đi tím ánh sáng của Chúa, DGH Francis nhấn mạnh, mỗi người phải có cuốn Kinh Thánh. Sự lắng nghe Phúc Âm, đọc Phúc Âm, suy niệm Phúc Âm, sự nuôi dưỡng tinh thần đặc biệt của chúng ta làm cho chúng ta có…

Xem tiếp ...