(Lc 13,1-9)

 “Các ông tưởng mấy người Galilê đó tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao?... nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy“.

Thầy  Giêsu yêu dấu của con, con…

Xem tiếp ...