suy niệm chúa nhât

06. Dezember 2019

Tổng Giáo phận Hà Nội, Giáo hội Công Giáo
  • Lời công bố của Gioan Tẩy Giả - Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm A

    Sứ vụ của Gioan khai mạc một chương mới trong lịch sử cứu rỗi: các ngôn sứ đã loan báo việc Chúa đến, còn ông là kẻ sửa soạn cho Người. Với tấm lòng nhiệt thành, Gioan xứng danh là Elia mới, người chuẩn bị cho Đấng Thiên sai đến và là kẻ mà thiên hạ mong chờ. Sự cao cả của ông là ở chỗ đó.

Ơn toàn xá dịp kỷ niệm 100 năm Fatima

Senden(EWTN News). - Trong dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định ban ơn toàn xá trong suốt một năm, bắt đầu từ ngày 27 tháng mười năm 2016, và kết thúc ngày 26 Tháng 11 2017.…

Xem tiếp ...

Auszug aus dem Artikel

"Der Ablass ist besser als sein Ruf"

von Bischof Voderholzer

http://de.catholicnewsagency.com/story/der-ablass-ist-besser-als-sein-ruf-0309

  • "Erstens: Der Ablass ist nicht die Vergebung der Sünden, die allein durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit geschieht und in der Beichte zugesprochen wird. Kein Ablass ohne Beichte!Das ist das erste, und es sollte…

Xem tiếp ...