Thông thường, sau khi rước lễ, cộng đoàn hay ca đoàn hát một bài thánh ca ngợi khen, hoặc thinh lặng cầu nguyện trong một khoảng thời gian. Sau đó, linh mục kết thúc phần hiệp lễ với một lời nguyện. Cũng như lời nguyện nhập lễ và tiến lễ, đây là một “lời nguyện của vị chủ tọa”, được cấu trúc theo cách nhất định và ngắn gọn.

Linh mục giang tay và mời gọi: “Chúng ta dâng lời cầu nguyện”. Lời nguyện được kết thúc bằng công thức ngắn: “Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con”. Nội dung của lời nguyện hiệp lễ là cầu xin cho mầu nhiệm vừa mới cử hành sinh hoa kết quả cho đời này và đời sau, cụ thể qua những việc làm trong yêu thương hằng ngày. Cộng đoàn đáp “A-men”.