Xin  lưu ý :

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội.

Vì tình hình bệnh dịch mỗi nơi mỗi khác, nên cha tuyên úy cần sự cộng tác của các ban đại diện mỗi cộng đoàn. Xin các BĐD chịu khó theo dõi tình hình địa phương và thông tin cho cha.

 

Frankfurt

ngày 07.02.2021 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

13g00 Giải Tội

14g30 Thánh Lễ. Thánh lễ đầu xuân

 

 

Freiburg

ngày 14.02.2021 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

10g00 Giải Tội

11g00 Thánh Lễ. Thánh Lễ đầu xuân

 

 

Mannheim

15g00 ngày 21.02.2021 nhà thờ Guter Hirte,

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

 

Wiesbaden

ngày 28.02.2021 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

10g00  Giải tội

11g00  Thánh Lễ

 

 

   

Haiger

06.03.2021 nhà thờ Herz Jesu

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg

15g00  Giải Tội

16g00  Thánh Lễ

 

Karlsruhe

14g30 ngày 07.03.2021 Kirche St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut

 

 

   

Haltingen

ngày 13.03.2021 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

16g00  Giải Tội

17g00  Thánh Lễ