Xin  lưu ý :

có giải tội trước giờ lễ 30 phút

-Thánh lễ Tất Niên đón xuân Canh Tý của cộng đoàn Wiesbaden  được chuyển từ Thứ Bảy 18.01 sang Chúa Nhật 19.01.2020

Sigmaringen

12g00  ngày 05.01.2020  nhà thờ St. Peter und Paul,

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Wiesbaden

15:00 giờ ngày  Chúa Nhật 19.01.2020

 Nhà thờ Mariä Heimsuchung

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck

Lm dòng Xitô dâng thánh lễ

 

Pforzheim

14g30 ngày 19.01.2020 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken

 

Haiger

16g00 ngày 25.01.2020  nhà thờ Maria Himmelfahrt

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Frankfurt

14g30 ngày 26.01.2020 thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Lm dòng Xitô dâng thánh lễ

 

Karlsruhe

14g30 ngày 26.01.2020 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

 

Haltingen

16:00 giờ ngày 01.02.2020 nhà thờ St. Maria

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

Freiburg

12g00 ngày 02.02.2020 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

 

Mannheim

14g30 ngày 02.02.2020 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Lm dòng Xitô dâng thánh lễ

 

Sigmaringen

12g00  ngày 09.02.2020  nhà thờ St. Peter und Paul,

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Wiesbaden

11g45 ngày 16.02.2020 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

 

Pforzheim

14g30 ngày 23.02.2020 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucke

 

Haiger

16g00 ngày 29.02.2020 nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Mannheim

14g30 ngày 01.03.2020 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

 

Karlsruhe

14g30 ngày 08.03.2020 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

 

Haltingen

16g00 ngày 14.03.2020 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

Freiburg

12g00 ngày 15.03.2020 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

 

Frankfurt

14g30 ngày 22.03.2020 thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

 

Sigmaringen

12g00  ngày 29.03.2020  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen