Xin  lưu ý :

có giải tội trước giờ lễ 30 phút

 

Breuberg

12g30  ngày 03.10.2019  nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad

 

Freiburg

12g00 ngày 06.10.2019 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

 
       

Sigmaringen

12g00  ngày 13.10.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Haiger

16g00 ngày 19.10.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

Wiesbaden

11g45 ngày 20.10.2019 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Rosbach

14g30 ngày 26.10.2019 Sankt Michael,

Preulgasse 27, 61191 Rosbach.

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Frankfurt

14g30 ngày 27.10.2019 thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

 

Herxheim

11g00 ngày 01.11.19 Schönstatt-Zentrum. Marienpfalz,  Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim

Karlsruhe

14g30 ngày 03.11.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Mannheim

14g30 ngày 10.11.2019 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Pforzheim

14g30 ngày 17.11.2019 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken

Haltingen

16g00 ngày 23.11.2019 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Pforzheim

14g30 ngày 01.12.2019 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken

Wiesbaden

16:00 giờ ngày  (thứ Bảy) 07.12.2019

 Nhà thờ Mariä Heimsuchung

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck

Freiburg

12g00 ngày 08.12.2019 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Haiger

16g00 ngày 14.12.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

Karlsruhe

14g30 ngày 15.12.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Haltingen

16:00 giờ ngày 21.12.2019 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Frankfurt

14g30 ngày 22.12.2019 thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Breuberg

14g30  ngày 25.12.2019  nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad

Flörsheim

13:00 giờ ngày 26.12.2019

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Thánh Lễ mừng Giáng Sinh toàn vùng

Sau Thánh Lễ không vào hội trường.

Chúc mừng và chia tay tại sân nhà thờ.

Mannheim

14g30 ngày 29.12.2019 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Sigmaringen

12g00  ngày 05.01.2020  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen