Xin  lưu ý :

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội.

Vì tình hình bệnh dịch mỗi nơi mỗi khác, nên cha tuyên úy cần sự cộng tác của các ban đại diện mỗi cộng đoàn. Xin các BĐD chịu khó theo dõi tình hình địa phương và thông tin cho cha.

 

Karlsruhe

14g30 ngày 02.05.2021 Kirche St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut

 

Sigmaringen

12g00  ngày 09.05.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Breuberg

14g30 ngày13.05.29021 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

 

Pforzheim

14g30 ngày 16.05.2021 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim

 

Haltingen

ngày 22.05.2021 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

16g00  Giải Tội

17g00  Thánh Lễ

 

Flörsheim

14g30 ngày 23.05.2021 Nhà thờ St. Gallus

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim

Thánh Lễ mừng Chúa Thánh Thần. Mọi người trong vùng của cha Nam đều có thể đăng ký.

 

Mannheim

15g00 ngày 24.05.2021 nhà thờ Guter Hirte,

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

Thứ Hai sau lễ Hiện Xuống

 

Haiger

29.05.2021 nhà thờ Herz Jesu

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg

15g00  Giải Tội

16g00  Thánh Lễ

 

Freiburg

ngày 30.05.2021 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

10g00 Giải Tội

11g00 Thánh Lễ

 

Breuberg

10g00 ngày 03.06.2021 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Lễ Mình Máu Thánh Chúa chung với giáo xứ Đức

Thánh Lễ ngoài trời

 

Wiesbaden

ngày 06.06.2021 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

11g00  Thánh Lễ

 

Frankfurt

ngày 13.06.2021 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

13g00 Giải Tội

14g30 Thánh Lễ.

 

Karlsruhe

14g30 ngày 20.06.2021 Kirche St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut

 

Flörsheim

14g30 ngày 27.06.2020 Nhà thờ St. Gallus

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim

 

 

Thánh lễ mừng 25 năm linh mục của cha tuyên úy. Mọi người trong vùng cha Nam đều có thể đăng ký.