Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

 

 

 

Xin  lưu ý :

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội.

 

Haltingen

17:00 giờ ngày 01.07.2023 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

Freiburg

ngày 02.07.2023 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

11g00 Giải Tội

12g00 Thánh Lễ

 

Frankfurt

14g30 ngày 30.07.2023 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Thánh Lễ Bổn Mạng cộng đoàn Frankfurt

 

 

Nothgottes

11g30 ngày 03.09.2023

Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nothgottes.

Nothgottes Straße. 37, 65385 Rüdesheim am Rhein

Thánh Lễ với Đức Cha Georg Bätzing, giám mục Limburg

 

Frankfurt, Wiesbaden, Haiger

15g30 ngày 09.09.2023 nhà thờ Frauenfrieden-Kirche

Zeppelinallee 101, 60487 Frankfurt am Main

Thánh lễ với Đức Cha Thomas Löhr

 

 

Sigmaringen

12g00  ngày 10.09.2023  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Haiger

16g00 ngày 16.09.2023  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Frankfurt

14g30 ngày 17.09.2023 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Linh mục dòng Xito Nothgottes dâng thánh lễ

 

Mannheim

14g30 ngày 17.09.2023 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Cha tuyên úy dâng thánh lễ

 

Nothgottes

11g00 ngày Chúa Nhật 24.09.2023

 tu viện  Châu Sơn Nothgottes

Nothgottes Straße. 37,  65385 Rüdesheim am Rhein

Thánh lễ kỷ niệm bí tích hôn phối