Xin  lưu ý :
Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội
.

Vì tình hình bệnh dịch mỗi nơi mỗi khác, nên cha tuyên úy cần sự cộng tác của các ban đại diện mỗi cộng đoàn. Xin các BĐD chịu khó theo dõi tình hình địa phương và thông tin cho cha.

Mannheim

15g00 ngày 01.01.2022 nhà thờ Guter Hirte,

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

 

Sigmaringen

12g00  ngày 02.01.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Haiger

Ngày 09.01.2022 nhà thờ Herz Jesu

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg

13g30  Giải Tội

14g30  Thánh Lễ

 

Frankfurt

ngày 16.01.2022 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

13g00 Giải Tội

14g30 Thánh Lễ.

 

Pforzheim

14g30 ngày 23.01.2022 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim

 

Haltingen

ngày 29.01.2022 nhà thờ St. Maria,

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

16g00  Giải Tội

17g00  Thánh Lễ

 

Karlsruhe

14g30 ngày 30.01.2022 Kirche St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut

 

Freiburg

ngày 06.02.2022 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

10g00 Giải Tội

11g00 Thánh Lễ

 

Wiesbaden

ngày 13.02.2022 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

09g00  Giải Tội

10g00  Thánh Lễ

Linh mục dòng Xito dâng lễ.

 

Haiger

Ngày 13.02.2022 nhà thờ Herz Jesu

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg

13g30  Giải Tội

14g30  Thánh Lễ

Cha Tuyên úy  dâng lễ.

 

Mannheim

15g00 ngày 20.02.2022 nhà thờ Guter Hirte,

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

 

Sigmaringen

12g00  ngày 27.02.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen