Chương Trình mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam

Thứ bảy ngày 22.05.2021

 16:30 giờ             Vọng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Do Giới trẻ TNCG phụ trách, nhưng các em luôn mong muốn quý vị cùng tham dự Thánh Lễ…

Xem tiếp ...

Thay đổi giờ lễ tại Breuberg

Ngày 03.06.2021 nhân dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa cha xứ giáo xừ Breuberg là cha Josef Schachner có nhã ý mời cộng đoàn Việt Nam tham dự thánh lễ chung với cộng đoàn sở tại. Thánh lễ được cử hành ngoài trời nên…

Xem tiếp ...

 Nhu Cầu Xưng Tội

Do tình hình dịch bệnh Virus Corona có nhiều diễn biến, nên nhiều địa phương quy định thánh lễ không được kéo dài quá 45 phút hoặc 60 phút tùy nơi. Thế nhưng trong thời gian qua các thánh lễ trong vùng cứ phải bắt đầu…

Xem tiếp ...

Lịch trình Thánh Lễ

Do tình hình dịch bệnh Virus Corona có nhiều diễn biến, nên cha tuyên úy xếp lịch dâng thánh lễ tại các cộng đoàn cho đến ngày 03.01.2021 mà thôi. Sau đó tạm thời không có lịch trình dâng thánh lễ trong vài tuần để còn…

Xem tiếp ...

Thông Báo

1. Cha Tuyên úy vắng mặt

Cha tuyên úy đi nghỉ hè từ ngày 24.06.2019 đến ngày 12.07.2019

Và cùng phái đoàn đi hành hương Medjugoje từ 20.07 đến 27.07.2019

Trong những ngày này sẽ không liên lạc được với ngài.…

Xem tiếp ...