Nhu Cầu Xưng Tội

Do tình hình dịch bệnh Virus Corona có nhiều diễn biến, nên nhiều địa phương quy định thánh lễ không được kéo dài quá 45 phút hoặc 60 phút tùy nơi. Thế nhưng trong thời gian qua các thánh lễ trong vùng cứ phải bắt đầu…

Xem tiếp ...

Lịch trình Thánh Lễ

Do tình hình dịch bệnh Virus Corona có nhiều diễn biến, nên cha tuyên úy xếp lịch dâng thánh lễ tại các cộng đoàn cho đến ngày 03.01.2021 mà thôi. Sau đó tạm thời không có lịch trình dâng thánh lễ trong vài tuần để còn…

Xem tiếp ...

Thông Báo

1. Cha Tuyên úy vắng mặt

Cha tuyên úy đi nghỉ hè từ ngày 24.06.2019 đến ngày 12.07.2019

Và cùng phái đoàn đi hành hương Medjugoje từ 20.07 đến 27.07.2019

Trong những ngày này sẽ không liên lạc được với ngài.…

Xem tiếp ...

Thông Báo

1. Cha Tuyên úy vắng mặt

Cha tuyên úy đi nghỉ hè từ ngày 24.06.2019 đến ngày 12.07.2019

Và cùng phái đoàn đi hành hương Medjugoje từ 20.07 đến 27.07.2019

Trong những ngày này sẽ không liên lạc được với ngài.…

Xem tiếp ...

Thông Báo

1. Thông cáo của tòa giám mục Limburg (bản dịch chính thức)

2020-04-30 Vietnamesische Hinweise für Gottesdienstbesucher

Hướng dẫn việc tham dự Thánh Lễ thời kỳ bệnh dịch Corona

Kể từ ngày mồng 3 tháng Năm nhà thờ được phép mở cửa cho tham dự cử hành phụng…

Xem tiếp ...