Thông Báo II

HƯỞNG ỨNG PHÁT ĐỘNG THÁNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO PHẬN

Để hưởng ứng phát động của giáo phận cho tháng 10 năm nay là tháng truyền giáo ngoại thường, xin anh chị em tham gia vào 2 công việc sau đây để nhắc nhở tinh thần truyền…

Xem tiếp ...

 Thông Báo

Bầu Ban Đại Diện cho nhiệm kỳ mới

Cha Tuyên Úy nhắc nhớ là các cộng đoàn cần tổ chức bầu lại ban đại diện để tháng 11 chúng ta có được các ban đại diện mới.

Thư Mời của PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI…

Xem tiếp ...

 Thông Báo

Tân Ban Chấp hành Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức:

 

Chủ Tịch   

Ô. Martinô Phạm Duy Vũ

(ở TP. Oberhausen, Vùng Cha Franz.Nguyễn Ngọc Thủy)

Phó Chủ Tịch

Nội Vụ

Ô. Giuse Lâm Công Khanh

(ở TP. Geldersheim, Vùng Cha Vinzenz Trần Văn Bằng)…

Xem tiếp ...

 Thông Báo

Cha Tuyên úy vắng mặt

Cha tuyên úy đi nghỉ hè từ ngày 24.06.2019 đến ngày 12.07.2019

Và cùng phái đoàn đi hành hương Medjugoje từ 20.07 đến 27.07.2019

Trong những ngày này sẽ không liên lạc được với ngài.

Cộng…

Xem tiếp ...

 

Thông Báo

Cha Tuyên úy vắng mặt

Cha tuyên úy đi nghỉ hè từ ngày 24.06.2019 đến ngày 12.07.2019

Và cùng phái đoàn đi hành hương Medjugoje từ 20.07 đến 27.07.2019

Trong những ngày này sẽ không liên lạc được với ngài.…

Xem tiếp ...