Ðức cha Fulton Sheen, nhà thuyết giáo nổi tiếng bên Hoa kỳ, đã có lần kể lại như sau:

Tại Lavie, trong khi giúp lễ bên bàn thờ, một cậu bé đã vô tình đánh đổ lọ nước, vị linh mục tức giận tát cậu bé và thét lên:

- Cút đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa.

Cậu bé giúp lễ đó đã không bao giờ trở lại nhà thờ nữa, bởi vì sau này cậu đã trở thành nhà lãnh đạo của đảng Cộng Sản và tên cậu bé ấy là Titô.

Tôi còn nhớ tôi cũng là một cậu bé giúp lễ tại nhà thờ Chánh Tòa, vị Giám Mục sở tại là Ðức Cha John Pauldin. Lúc đó tôi lên 7 tuổi, trong một phiên giúp lễ, tôi cũng đã có lần đánh rơi bình rượu. Có lẽ nghe cả một trái bom nguyên tử nổ vẫn không bằng một âm thanh của một bình rượu rơi trên nền đá lúc đó. Tôi sợ tưởng chết được bởi vì mấy cậu bé giúp lễ chúng tôi ai cũng nghỉ Ðức Cha là một người rất nghiêm khắc. Thế nhưng, sau thánh lễ, vị Giám Mục nói với tôi:

- Lại đây cậu bé, lớn lên con sẽ học ở trường nào?

Ðối với một cậu bé 7 tuổi như tôi, lớn lên có nghĩa là vào trung học, tôi liền nói:

- Thưa Ðức Cha, con sẽ xin vào trường Sud Pondu.

Thế nhưng vị Giám Mục nói với tôi:

- Cha nói là khi nào con lớn kia, con có bao giờ nghe đến Louvain không?

Tôi đáp:

- Dạ thưa Ðức Cha, có.

Ngài nói:

- Vậy thì con hãy về nói với mẹ con rằng: khi con lớn lên, con sẽ vào học tại Ðại Học Louvain. Và một ngày nào đó con cũng sẽ như Ðức Cha.

Tôi đã về thưa lại với mẹ tôi như vị Giám Mục đã nói, và mẹ tôi nói với tôi:

- Louvain là một đại học lớn nổi tiếng ở Âu Châu.

Tôi không ngờ rằng, hai năm sau khi chịu chức linh mục, tôi đã ngồi trên chuyến xe lửa trực chỉ Louvain, đúng là nơi mà Ðức Cha đã ngỏ với tôi.

Cũng một biến cố, nhưng tôi đã đi về hướng này. Còn Titô thì đi về hướng ngược lại.dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra” (Lu-ca 6:45). Bạn sẽ dùng lời nói như thế nào để làm vui lòng Chúa và đem phước hạnh đến cho người khác?