... Trong niềm tin, chúng ta biết rằng khi gặp gỡ và tiếp đón nhau là chúng ta cũng đang gặp gỡ và tiếp đón chính Chúa. Bởi đó, bước vào Mùa Chay và Mùa Xuân Mới này, tôi mời gọi các giáo xứ, giáo họ, giáo điểm, các gia…

Xem tiếp ...

"... Die Fastenzeit in diesem Jubiläumsjahr ist also für alle eine geeignete Zeit, um durch das Hören auf Gottes Wort und durch Werke der Barmherzigkeit endlich die eigene existenzielle Entfremdung zu überwinden. Wenn wir durch die leiblichen Werke das Fleisch Christi in unseren Brüdern und Schwestern berühren, die bedürftig sind,…

Xem tiếp ...

Ta muốn lòng nhân, chứ không cần hy lễ (Mt 9,13)

ĐTC kết luận: “Đối với tất cả mọi người, Mùa Chay của Năm Thánh này vì thế là một thời gian ân sủng để có thể thoát khỏi tình trạng tha hoá của chính mình nhờ lắng nghe Lời…

Xem tiếp ...