Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Theo như văn phòng Giáo Xứ St. Anna (Am Hohen Weg 19 - 60488 Frankfurt a. M.) cho biết, Lễ Fronleichnam năm nay sẽ do Giáo Xứ St. Antonius (Alexanderstr. 23 - 60489 Frankfurt-Rödelheim) tổ chức.
Xin lưu ý:
Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 10:00 giờ - thứ năm, ngày 04.06.2015 - tại Nhà Thờ St. Antonius (Alexanderstr. 23 - 60489 Frankfurt-Rödelheim)
Sau thánh lễ sẽ rước kiệu Mặt Nhật qua đường: Alexanderstraße, Röderichstraße, Arnoldshainer Str., Lorscher Str., Fuchstanzstr., Alter See, Alexanderstraße.
Kết thúc tại Nhà Thờ St. Antonius. Sau đó có cuộc gặp gỡ hàn huyên uống nước (sẽ không có ăn trưa)!

Giỗ 52 năm Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm

Lễ Giáng Sinh 2014 tại St. Anna

Lễ quan thày CĐ Frankfurt 2015