Lãnh vực tài chính.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người hữu trách về lãnh vực tài chính, để họ cộng tác với các chính phủ điều khiển lãnh vực tài chính và bào vệ mọi người khỏi những nguy biến trong lãnh vực này.

Cầu cho giới trẻ và mẫu gương Đức Maria.

Xin cho giới trẻ, cách riêng cho giới trẻ của Châu Mỹ Latinh, biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng.

Ý chung: Cầu cho việc đối thoại chân thành giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau, mang lại các kết quả hoà bình và công lý.
Ý Truyền Giáo: Cầu cho các Kitô hữu, có thể vượt qua những chia rẽ, nhờ các phương thế đối thoại, tình bác ái huynh đệ và ân ban của Chúa Thánh Thần.