Anh chị em thân mến,

nếu bây giờ có ai đó loan báo trên các phương tiện truyền thông là họ vừa tìm được thuốc chữa bệnh Corona tận căn, thì tin đó sẽ được nhân loại coi là “Tin Mừng“ cho thế giới, là „Tin Cứu Thế“. Tôi tin chắc là mọi người đang ngóng trông chờ đợi tin mừng này. Và đương nhiên tôi cũng tin rằng khi nghe được tin này, chắc chắn nhiều người sẽ không tin ngay, mà sẽ đi tìm các trang mạng, các nguồn truyền thông khác nhau để kiểm chứng tin mừng này. Ý tưởng này nhắc chúng ta nhớ một chân lý mà người ta đã bỏ vào xó nhà:  chúng ta cần một vị Cứu Thế đến cứu chúng ta. Chúng ta không thể tự mình cứu mình. Ngay vấn đề sức khỏe mà chúng ta cũng không thể tự mình đứng vững, phải trông chờ mong đợi, thì vấn đề cứu rỗi đời đời làm sao chúng ta có thể một mình đạt được.

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến độ đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta. Chúa Con đã xuống thế làm người và ở giữa chúng ta. Đó là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã chết và sống lại để cứu chúng ta khỏi bệnh dịch của tội lỗi.  Ngài đã ban cho chúng ta Lời của Ngài cũng như Mình Máu của Ngài làm thuốc chữa chúng ta khỏi bệnh dịch tội lỗi. Ngài cũng ban cho chúng ta Giáo Hội như nơi chúng ta nương náu và chữa bệnh cũng như phục hồi sau cơn bệnh dịch tội lỗi.

Trong xã hội có nhiều người có khuynh hướng chống lại các luật lệ, với lý do là muốn tự do. Thế nhưng tự do đến mấy cũng phải chấp nhận luật đeo khẩu trang, luật giữ khoảng cách tối thiểu… Điều đó cho thấy không có tự do tuyệt đối trên trần gian này đến độ không đếm xỉa đến luật Chúa được.  

Trong tháng này Giáo Hội hân hoan mừng lễ Đức mẹ Hồn Xác Lên Trời vì đây là dấu hiệu của sự viên mãn của ơn cứu độ mà Chúa Kitô mang đến cho nhân loại. Khi mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời, chúng ta tăng cường thêm lòng tin của chúng ta vào việc Chúa cứu chúng ta khỏi bệnh dịch tội lỗi. Chúng ta cảm tạ Chúa và xin Đức Mẹ phù giúp chúng ta. Xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ gia đình anh chị em xác hồn an mạnh.

Mến.

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam