Anh chị em thân mến,

Nhiều người đang nao nức vì sắp đến kỳ nghỉ hè. Các chương trình đi chơi, đi thăm viếng, đi xa đi gần được bàn thảo tính toán trong gia đình. Gọi là đi nghỉ nhưng có vẻ như còn bận rộn hơn thời gian thường. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng, nghi ngơi không hẳn là không làm gì, nhưng là làm một việc khác với thường ngày. Được sống trên nước Đức này, chúng ta cám ơn Thiên Chúa cho chúng ta được có cơ hội hưởng kỳ hè một cách có ý nghĩa.    Có nghĩa là chúng ta đừng để cho kỳ hè làm cho chúng ta xa Chúa, trái lại cần cố gắng để lưu lại với Chúa trong suốt cả kỳ hè. Một số anh chị em đã dùng thời gian nghỉ ngơi trong kỳ hè để đi hành hương một nơi thánh nào đó, để cho kỳ hè cũng nuôi dưỡng đời sống Đức Tin của mình. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều đi hành hương, nhưng mỗi người chúng ta có nhiệm vụ để cho cõi lòng chúng ta đi hành hương vào Tình yêu Chúa. Có nghĩa là chúng ta đừng quên nhiệm vụ là chúng ta phải học hỏi mỗi ngày về Thiên Chúa, về Kinh Thánh hoặc về giáo lý Giáo Hội.

Ngày nay với các phương tiện truyền thông con người có cơ hội tự học rất nhiều. Chính yếu là chúng ta có quyết định là mỗi ngày tôi phải hiểu biết Chúa nhiều hơn hay không. Mỗi ngày con người tiếp xúc với cả một rừng một biển các thông tin từ Internet. Quan trọng là chúng ta quyết đinh chọn xem cái gì. Anh chị em hãy xử dụng các phương tiện truyền thông đó để thăng tiến Đức Tin của mình. Gia nhập các doàn thể công giáo, gặp gỡ trao đổi Đức Tin cũng là phương tiện để học hỏi về Đức Tin, để hành hương vào sâu trong Tình Yêu Chúa.

Trước khi cầu chúc anh chị em có được một kỳ nghỉ hè có ý nghĩa, tôi cũng xin cám ơn anh chị em trong vùng đay tham dự ngày ĐHCG của người Kitô Việt Nam trên nước Đức một cách tích cực. Nhiều người trong số anh chị em đã cống hiến sức lực, thời giờ cho việc tổ chức và sinh động Đại Hội. Anh chị em đã chứng tỏ niềm tin của mình: Đại Hội Công Giáo là cơ hội để chúng ta cảm thấy và sống chân lý này: người công giáo là MỘT trong cùng một Đức Tin.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em

Thân mến,

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam