Nhà Mẹ Lavang tại Thánh Địa Fatima Bồ Đào Nha đang trong tiến trình xây dựng

Đức Mẹ Lavang và Đức Mẹ Fatima là nhịp cầu nối kết Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Fatima và cũng là nhịp cầu nối kết Đoàn con Việt Nam hải ngoại.

nhaMeLavang2

Video giới thiệu 'Nhà Mẹ Lavang tại Thánh Địa Fatima Bồ Đào Nha'

Kinh Xin Đức Mẹ bảo toàn Đức Tin

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, uy quyền trong Giáo hội

Mẹ là Đấng bảo vệ quyền thế và cao sang,

Mẹ là Đấng Phù Hộ đắc lực cho Giáo hội.

Mẹ oai hùng như đạo binh dàn trận,

một mình Mẹ đủ tiêu diệt hết các bè rối trên dương…

Xem tiếp ...

Fatima, ngày mùng 29.07.2022

Kính Cha Tuyên Úy Dominik Trần Mạnh Nam SDB
Kính Ban Đại Diện CĐCGVN Frankfurt và Vùng Phụ Cận
Kính quý Ông Bà Anh Chị Em

Từ Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima, tôi xin được dâng lời tán tạ ngợi khen Chúa cùng với Cha Tuyên…

Xem tiếp ...

Cộng đoàn công giáo Việt Nam Frankfurt kết thân với nhà Đức Mẹ La Vang – Fatima tại thánh địa Fatima Bồ Đào Nha.

Ngày Chúa Nhật 17.07.2022 vừa qua tại nhà thờ St. Anna Frankfurt cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Frankfurt đã ký tên xin kết thân…

Xem tiếp ...