Cộng đoàn công giáo Việt Nam Frankfurt kết thân với nhà Đức Mẹ La Vang – Fatima tại thánh địa Fatima Bồ Đào Nha.

Ngày Chúa Nhật 17.07.2022 vừa qua tại nhà thờ St. Anna Frankfurt cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Frankfurt đã ký tên xin kết thân với nhà Đức Mẹ La Vang – Fatima tại thánh địa Fatima Bồ Đào Nha. Sau đây là thư của cộng đoàn gởi cha Stephano Bùi Thượng Lưu:

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Frankfurt và Vùng Phụ Cận
Kính gửi Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
Estr. da Moita do Martinho N. 25
Cova da Iria 2495-650 Fatima
Portugal

Frankfurt ngày 17.07.2022
Kính thưa Cha Stephanô Bùi Thượng Lưu.
Đầu thư chúng con xin kính gửi đến Cha và các cộng sự viên của Cha lời cầu chúc bình an trong Chúa và Mẹ Maria.
Chúng con rất vui mừng khi hay tin Cha mới khởi động dự án Nhà Mẹ Lavang – Fatima với mục đích đón tiếp đoàn con Việt Nam đến hành hương Fatima và cũng là nơi cho đoàn con của Mẹ có chỗ sinh hoạt cạnh thánh địa trong tương lai. Cha cũng đã tìm ra được địa điểm lý tưởng cho dự án và Cha cũng đang kêu gọi mỗi người một viên gạch đóng góp cho dự án này.

Để đáp ứng lời kêu gọi của Cha và nhờ vào sự động viên đắc lực của Cha Tuyên Úy Dominik Trần Mạnh Nam, các anh em trong Ban Đại Diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Frankfurt và Vùng Phụ Cận chúng con đã họp và đưa ra quyết định là cộng đoàn chúng con xin được kết thân với dự án Nhà Mẹ Lavang – Fatima trong thời gian trước hết là 3 năm hầu hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng Nhà Mẹ, để xin Đức Mẹ bảo toàn Đức Tin con cháu chúng con. Cụ thể chúng con sẽ thực hiện những việc sau:
- Giới thiệu dự án trong thánh lễ của cộng đoàn vào ngày chúa nhật 17.07.2022 và cùng nhau đọc „Kinh xin Đức Mẹ Bảo Toàn Đức Tìn“ để khởi động chương trình, đồng thời kêu gọi mọi người hằng ngày đọc kinh này trong giờ kinh tối của mỗi gia đình.
- Kêu gọi những ai có khả năng cố gắng giúp tài sức xây dựng cơ sở hạ tầng của nhà Mẹ.
- Đề cử anh Hồ Văn Sang và anh Lê Văn Duy đặc trách việc liên lạc với Cha và giúp Cha phổ biến các thông tin của Nhà Mẹ trên trang mạng của Cộng Đoàn Vùng Trung và Tây nam Đức.
Chúng con xin đính kèm theo chữ ký của bà con trong cộng đoàn, để tỏ lòng hiệp thông trong dự án này và kính mong Cha mở rộng vòng tay đón nhận chúng con.
Kính chào Cha
BĐD Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Frankfurt và Vùng Phụ Cận.

Nguyễn Văn Đoán     Hồ Văn Sang     Tôn Quốc Sử     Strohm-Đặng Bá Thông      Nguyễn Anh Dũng