1.MỘT CÂU GIÁO LÝ VỠ LÒNG:

Hỏi: người ta sống ở đời để làm gì?

Thưa: ta sống ở đời để nhận biết, thờ phượng, kính mến Đức Chúa Trời và thương yêu mọi người như anh em. Hầu ngày sau được hưởng hạnh phúc đời đời.

 

2.CUỘC SỐNG BẤT TOÀN

Có ba thứ con người luôn muốn có nhưng không khi nào có cả ba:

THỜI GIAN – SỨC KHỎE – TIỀN BẠC

Thời trẻ: có thời gian & sức khỏe nhưng không có tiền bạc

Thời trung niên: có sức khỏe & tiền bạc nhưng không có thời gian

Thời già: có thời gian & tiền bạc nhưng không có sức khỏe

 

loichuc122017