Một chuyến hành hương đưa đến nhiều phép lạ

         25.07. – 03.08.2017

Mọi việc rồi cũng ổn thỏa. Tưởng phải hoãn lại nhưng cuối cùng ba người chị của tôi ở Việt Nam cũng thực hiện được chuyến du lịch sang Đức để thăm mẹ già. Ở Việt Nam, thăm viếng cha mẹ luôn là…

Xem tiếp ...