(thử thách gian truân)

 „Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận thử thách. Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khó“ (Hc 2,1-2).

Thiên Chúa thấu rõ bản tính con người  mỏng dòn, yếu đuối và bất toàn nên Ngài khuyên chúng ta khi dấn thân để phụng sự Ngài, thì hãy chuẩn bị tâm hồn khi gặp những bất trắc, những bất đồng ý kiến, và điều kiện tiên quyết khi phục vụ là thành thật, ngay thẳng.

Qua những sự việc bất như ý xảy ra trên đời, nhất là trong sứ mệnh phục vụ, chắc chắn chúng ta bị chao đảo, buồn phiền, lo lắng, chán nản, mất hy vọng nhưng chúng ta cần sự khôn ngoan của Lời Chúa để biết cách xử thế với mọi người trong cộng đoàn dân Chúa. Phần đông là những người chưa đủ chiều sâu đức tin để sẵn sàng đối diện với những tình huống rắc rối xảy ra.

Sẽ có nhiều xung đột, gây chia rẽ, sinh ra bè phái… nhưng chúng ta phải xác tín: „Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều phải“ (1Pr 3,13) Chúng ta đang, sẽ phải đối đầu với những sự kiện xảy ra nhưng „hãy tin vào Người thì Người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người“ (Hc2,6) Chúng ta hãy xác tín như vậy và năng cầu nguyện với Thánh Kinh để gắn bó với Thầy Giêsu, hầu múc lấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà kiên vững trong đức tin. (Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, chúng ta hãy thưa hết những khúc mắc, những tình huống xảy ra với Chúa cách chân thành rồi xin Ngài một dấu hiệu để Ngài dạy chúng ta phải làm gì). Khi chúng ta kiên vững với Chúa Kitô thì chúng ta không sợ hãi gì cả. „Chúng ta hãy phó mình trong tay Đức Chúa, chứ đừng phó mình trong tay phàm nhân, bởi vì Người cao cả thế nào thì cũng lân tuất như vậy“ (Hc 2,18)

Sách TDCV dạy rằng: „Phải vâng Lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta“ (TDCV 4, 19). Chúng ta phải xác tín: Chỉ duy nhất làm đẹp lòng Chúa. Sẽ không làm đẹp lòng thế gian. Càng không làm đẹp lòng ai khác. Chỉ có Chúa. Duy nhất, chỉ có Chúa là Đấng chúng ta phải làm đẹp lòng Ngài.

Khi phải ra trước công đường:  „Hãy giữ vững xác tín của mình, và lời con phải trước sau như một. Hãy mau mắn nghe, nhưng thong thả rồi hãy trả lời“ (Hc 5,10-11)  Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần mở miệng lưỡi, dạy chúng ta nói những lời đem đến sự hữu ích và an hòa trong thái độ tôn trọng và kính trọng. Đó là biểu hiệu một tâm hồn khiêm nhu và phó thác.

Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con luôn kiên vững trong đường lối dấn thân phục vụ và xác tín: „Phúc cho các ngươi, khi thiên hạ oán ghét, khi họ khai trừ, cùng sỉ vả các ngươi, khi họ trừ khử tên các ngươi như đồ xấu xa vì cớ CON NGƯỜI. Hãy vui sướng trong ngày ấy, hãy nhẩy mừng, vì này: phần thưởng các ngươi ở trên Trời sẽ lớn lao“ (Lc 6,22. Amen.

 Nguyễn