„Chúa là tình yêu“. Thánh Gioan nói thế.  Chúa yêu tôi, Ngài sinh ra tôi, ban Thần Khí vào tâm hồn tôi. Ngài cho tôi thông phần siêu nhiên là bản tính Thiên Chúa. „“Thật vậy, Đức kitô đã lấy thần lực của Người mà ban cho chúng ta tất cả những gì được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phẩn bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. (2Pr 1,3-4). Như vậy bản chất của tôi sinh ra đã là Thánh.

Thiên Chúa của tôi là một Thiên Chúa nội tại. Ngài hiện diện trong tôi.  “… chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta” (1Ga 4,13)

Dĩ nhiên Ngài đã hiện diện trong vũ trụ thiên nhiên, trong những ngọn núi cao, núi thấp, sông dài , biển cả mênh mông với biết bao nhiêu là thú vật trên đất, trong nước, trên rừng… Mặt trời ban ngày  chiếu sáng, sưởi ấm… Không ai nhìn ngắm thiên nhiên, nhìn bầu trời đêm đầy sao, và luân chuyển mỗi tháng Chúa cho chúng ta có trăng tròn…thật thơ mộng khi chúng ta chiêm ngắm bầu trời đêm.

Ngài hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé được các tư tế của Ngài dâng trong Thánh Lễ mỗi ngày để nuôi sống linh hồn tôi và những ai tin vào Ngài.. „Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy“ Chúa Giêsu nhắc nhở: “Như Chúa Cha đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha như thế nào, thì kẻ ăn Tôi cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57)  tôi là anh em của Chúa Giêsu nên tôi cũng sống nhờ Chúa Cha.

Mục đích sống hiệp nhất với Ngài “Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí thì chúng ta cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25) nhờ Thần Khí của Ngài mà tôi mới có thể vượt qua được những khó khăn, những cám dỗ và biết tha thứ cho kẻ mất lòng ta. “Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói: “Chúng ta cũng thuộc dòng giống của Người” (Cv 17,28) chính nơi Người mà ta sống và hiện hữu để được nước Thiên Chúa ở đời này và đời sau “Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14,17).

An Bình