Nhân dịp thánh lễ 19.12

 

Con xin thay mặt cho các bạn trẻ, Nhóm TNCG trên toàn nước Đức, xin nói lên lời… chân thành cám ơn Cha. Cha đã luôn đồng hành và giúp đỡ chúng con, như người Cha Linh Hướng trong suốt thời gian qua. Cha đã luôn tạo cơ hội cho chúng con, có những buổi gặp gỡ, để trao đổi trong việc sinh hoạt cho ĐHCG.

Từ năm 2006, TNCG chúng con có được là 20 em. Cho đến nay, thì đã lớn mạnh trên 200 em trên toàn nước Đức. Chúng con cám ơn Cha rất nhiều, trong những năm qua… Cha đã dâng những Thánh Lễ riêng cho TNCG chúng con. Nhưng có đôi khi… trong những Thánh Lễ, chúng con còn đang quá…buồn ngủ… mắt nhắm, mắt mở… vì đã làm việc quá khuya trong những ngày thứ bảy…trước đó!

Thưa Cha, với tính tình luôn vui nhộn và hài hước của Cha. Cha luôn động viên chúng con, và Cha vẫn mãi là một thành viên trong TNCG chúng con. Chúng con cũng không quên rằng: Cha luôn luôn giúp chúng con về mặt tài chánh cũng như tinh thần, khi chúng con gặp khó khăn… vì các em đến sinh hoạt quá đông!

Thưa Cha, chúng con biết là Cha không thích nhận quà, nhưng vì Cha đã giúp chúng con hơn 15 năm qua, nên chúng con xin tặng Cha một cái hộp nhỏ với logo của TNCG, để Cha đựng Bánh Lễ, mỗi khi Cha đi dâng Thánh Lễ trong Vùng.

Thưa Cha, bây giờ… Cha không còn chính thức là Cha Linh Hướng cho chúng con nữa. Nhưng chúng con vẫn rất hoan nghênh, khi Cha ghé thăm chúng con.

Chúng con xin cám ơn Cha rất nhiều. Xin Chúa luôn gìn giữ và thương ban sức khỏe dồi dào cho Cha. Xin Cha nhớ cầu nguyện cho chúng con.

Một lần nữa chúng con xin cám ơn Cha rất nhiều